The better shopping experience

Sensodyne_AFTER_Sweden_HL-Display_2019_002.jpg

Komunikujte kreatívne a jasne

Poskytovanie presných a jasných informácií o produkte je nevyhnutné na vytvorenie povedomia o produkte alebo značke a na pomoc zákazníkom pri správnom výbere. Marketingové posolstvá o výrobku alebo značke možno účinne propagovať pomocou riešení HL, ktoré pomáhajú pri komunikácii z okraja regálu.

Tieto regálové riešenia - shelfalkery a shelflinery - zvyšujú viditeľnosť a segmentáciu výrobkov. Slúžia ako reklama na regáloch predajní, ktorá ovplyvňuje rozhodovanie zákazníkov.