The better shopping experience

4eBin-&-PodBin_Carrefour-Montesson_France_HL-Display_2022_005.jpg

Bezobalové nakupovanie

Dopyt po bezobalovom tovare rastie úmerne s ekonomickými a environmentálnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie spotrebiteľov.

Maloobchodníci čelia neustále sa meniacim požiadavkám spotrebiteľov. S rastúcimi životnými nákladmi ovplyvňuje inflácia to, ako a čo spotrebitelia nakupujú. Maloobchodníci si začínajú uvedomovať ekonomický potenciál bezobalových obalov, pretože ich uprednostňuje čoraz viac zákazníkov. Prieskum ukázal, že až 74 % spotrebiteľov by chcelo mať možnosť nakupovať týmto spôsobom * .

Bezobalový merchandising si vyžaduje zmenu nákupného správania.  A keďže zákazníci majú často záujem ušetriť peniaze, ponuka bezobalových výrobkov za nižšiu cenu ako balených výrobkov je skvelou alternatívou. Kúpia si to, čo chcú, bez toho, aby museli kupovať celé balenie, ktoré možno nepotrebujú. Okrem toho, že šetria peniaze, znižujú aj množstvo odpadu z obalov. Pre maloobchodníkov je to spôsob, ako budovať povedomie o udržateľnosti a odlíšiť sa od konkurencie.

Ponuka bezobalového predaja mení spôsob, akým sa obchody starajú o svoje predajné priestory. Dôraz sa kladie na hygienu, ktorá je všeobecným záujmom mnohých nakupujúcich. Proces merchandisingu sa líši od klasických regálov, pretože personál predajne musí brať do úvahy záležitosti, ako je dopĺňanie zásob z veľkých balení a plánovanie pravidelnej údržby.

Rozšírený sortiment výrobkov

Zatiaľ čo predaj voľne loženého tovaru sa rozširuje z bezobalových predajní do bežného maloobchodu, z hypermarketov do samoobsluh, rozširuje sa aj sortiment výrobkov v týchto obchodoch.

Ponuka suchých potravín je široká, od kávy, cukroviniek, cereálií a ďalších. Medzi tekuté výrobky patria čistiace prostriedky pre domácnosť, výrobky na starostlivosť o telo alebo základné potraviny, ako je olej na varenie, mlieko alebo džúsy.

Investovanie do bezobalového predaja je spôsob, ako si získať lojalitu zákazníkov, keďže personalizácia a udržateľnosť sa stali pre mnohých spotrebiteľov dôležitými nákupnými kritériami. Umožňuje im to aktívne znižovať množstvo odpadu z obalov a tiež pomáha znižovať množstvo potravinového odpadu tým, že nenakupujú viac, ako potrebujú.

* Zdroj: YouGov pre spoločnosť Deloitte, prieskum medzi viac ako 2 000 dospelými v Spojenom kráľovstve vo veku nad 18 rokov v období od 5. do 8. marca 2021

4eBin_Auchan-Cergy_France_HL-Display_2022_020.jpg

Odporúčané riešenia pre bezobalový merchandising