The better shopping experience

Shopping_experience_HL-Display_0214.jpg

Fyzické predajne žijú… a menia sa!

Ak sa chcete dozvedieť, čo utvára predajňu budúcnosti po celom svete, zoznámte sa s najnovšími maloobchodnými trendmi, poznatkami o kategóriách a prípadovými štúdiami.

Zameriavame sa na časté výzvy v maloobchodnom predaji:

  • Prilákať zákazníkov
  • Uvoľniť pracovníkov vďaka automatizácii regálov
  • Znížiť odpad
  • Odlíšiť sa od konkurencie
  • Zvýšiť impulzívne nakupovanie
  • Predísť vypredaniu zásob