The better shopping experience

Optimal-Black-Divider_Meny-Tolvsrod_HL-Display_2023_Norway_003.jpg

36 ton primárneho plastu ušetrených vďaka cirkulárnej ponuke!

Spolupracujeme s talianskym maloobchodným predajcom Megamark na úspore primárneho plastu a znižovaní emisií uhlíka.

V posledných rokoch sa udržateľnosť stala jednou z hlavných oblastí záujmu talianskeho maloobchodného predajcu potravín Megamark. Tento maloobchodný predajca potravín prevádzkuje 115 vlastných predajní a 350 sesterských predajní a podobne ako mnohí iní maloobchodníci aj spoločnosť Megamark používa vo svojich predajniach veľké množstvo policových oddeľovačov, aby udržala regály prehľadne usporiadané a pripravené pre zákazníkov - oddeľovače sú vyrobené z plastu, ktorý odoláva opotrebovaniu v maloobchodnom prostredí.

Keď bolo potrebné tieto oddeľovače vymeniť, spoločnosť Megamark sa rozhodla urobiť ďalší krok k vytvoreniu udržateľnejších predajní a začala v 115 vlastných predajniach používať naše čierne oddeľovače Optimal™ vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu. Pri počte približne 800 deličov na predajňu to znamená celkovo 92 000 deličov, čím sa ušetrilo približne 18 ton primárneho plastu!

Predchádzanie vzniku plastového odpadu

To je nepochybne veľký krok vpred. Výmena 92 000 deličov by však znamenala aj veľké množstvo plastového odpadu, čo spoločnosť Megamark ani HL nechceli akceptovať. Riešenie? Cirkulárna ponuka v podobe zberu starých deličov z obchodov a ich opätovné použitie ako suroviny pre nové výrobky v továrňach HL.

Hoci to znie pomerne jednoducho, logistika je často jednou z najväčších výziev projektu cirkulárnej ponuky. V záujme efektívnej práce sa tímy spoločností Megamark a HL rozhodli zamerať najprv na vlastné predajne a realizovať ich v dvoch vlnách s využitím existujúcich logistických tokov. Staré oddeľovače z prvých 55 predajní boli zozbierané v priebehu roka 2023 a odoslané do tovární HL na recykláciu, pričom v roku 2024 bude nasledovať ďalších 60 predajní. To znamená, že namiesto spálenia bude recyklovaných ďalších 18 ton plastu, čím sa v priebehu projektu ušetrí celkovo 36 ton primárneho plastu a približne 90 ton emisií CO2*.... a to ani nezahŕňame možnosť rozšírenia projektu na sesterské predajne.

Viac informácií o tomto projekte a mnohých ďalších nájdete tu!

* na základe metodiky výpočtu emisného faktora pre PET fľaše pre EÚ : Eco invent, 2021. Je potrebné odpočítať uhlíkové náklady na proces recyklácie, ale očakáva sa, že budú veľmi nízke, pretože sa týkajú najmä dopravy, ktorá má nízky podiel v porovnaní s výrobou materiálu.