The better shopping experience

Recycled_plastic_from_HL Display-027.jpg

Podporujeme našich zákazníkov na ceste k udržateľnejšej predajni

Pretože sa stále viac maloobchodných predajcov a značiek zaväzuje k zásadnému obmedzovaniu plastov a znižovaniu odpadu, chceme ich na ich ceste podporiť.

V roku 2018 sme spustili ponuku Udržateľná voľba HL (Sustainable Choice), zahŕňajúcu ustavične rastúcu ponuku merchandisingových riešení s použitím obnoviteľných alebo recyklovaných materiálov, ktoré vás podporia na vašej ceste k udržateľnejšej predajni. Od 1. januára 2020 budeme zákazníkom ponúkať Udržateľnú voľbu vo vyše tretine našich produktov.

Recyklované a bio plasty hrajú dôležitú úlohu na ceste k udržateľnejšiemu obchodu. V súčasnej dobe ponúkame širokú škálu maloobchodných riešení buď z čiastočne recyklovaného plastu alebo bioplastov. S "HL Udržateľnú Voľbou" vám chceme pomôcť priblížiť sa k tomuto cieľu - udržateľnejšiemu obchodu.

vimeo video preview image

Prečo je udržateľnosť dôležitá?

Začína byť zrejmé, že má stále viac spotrebiteľov obavu o životné prostredie. Ruku v ruke s týmto novým prístupom ide aj ich rastúce očakávanie, že budú firmy využívať udržateľné postupy. Podľa celosvetového prieskumu je 81 % respondentov presvedčených, že by firmy mali prispievať k zlepšeniu životného prostredia (Nielsen, 2018). Spotrebitelia sa začínajú viac zaujímať o životné prostredie, a to predstavuje pre maloobchodníkov a značky významnú príležitosť pre rast. Udržateľnosť nadobudla na význame a umožňuje firmám hľadať nové spôsoby, ako nadviazať spojenie so spotrebiteľmi, ktorí sú zo zmeny nadšení.

  • Recyklovaný plast využívaný spoločnosťou HL

    Recyklácia je kľúčom k znižovaniu odpadu a k posunu od lineálnej k cirkulárnej spoločnosti. Investovali sme do zariadení, ktoré nám umožňujú recykláciu odpadu z našich vlastných výrobných závodov, a dbáme na to, aby počas výrobného procesu dochádzalo k čo najmenším materiálnym stratám. Okrem toho využívame recyklovaný materiál zo spotrebiteľského odpadu od externých dodávateľov. Rozličné typy plastov majú rozdielnu dostupnosť. Aby sme splnili naše požiadavky na vysokú kvalitu konečného výrobku, zmiešava sa recyklovaný materiál najčastejšie s novým materiálom. Vyššia miera recyklácie predstavuje efektívny spôsob, ako v súčasnosti znížiť ekologickú stopu.

  • Bioplast využívaný spoločnosťou HL

    Aby sme vytvorili skutočnú obehovú ekonomiku, musíme používať materiály, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov. To znamená, že z dlhodobého hľadiska sa musíme úplne vyhnúť plastom vyrobeným z fosílnych materiálov. Spoločne s inštitútom KTH (Royal Institute of Technology) v Štokholme sme sa podieľali na projekte, cieľom ktorého bolo vybrať bioplast, ktorý dokáže nahradiť PVC a ABS používané v súčasnosti. Týmto bioplastom je PLA. Je to bioplast vyrobený z obnoviteľných zdrojov, ako je napr. kukurica a cukrová trstina, a je biologicky odbúrateľný. PLA sa dá takisto použiť na vstrekovanie do foriem. Predpokladá sa, že počas nasledujúcich piatich rokov vzrastú celosvetové výrobné kapacity PLA o 50 %, čo umožní efektívnejšiu produkciu materiálu.

Prípadové štúdie ponuky Udržateľná voľba

Máme najširšie portfólio na trhu, prejdite si naše riešenie!
Prejsť do katalógu
Merchadising_solution_fresh_K-Supermarket-Redi_HL-Display_045.jpg

Kontaktujte nás

Prosím o vyplnenie formulára a my Vám odpovieme hneď ako to bude možné.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti HL Display Privacy Notice  

Thank you for your submission.

We will get in touch with you very soon! In the meantime, read our latest updates on LinkedIn.

EcoVadis-2022-silver.jpg
Recycled_plastic_from_HL Display-021.jpg
sustainable_choice_banner.png