The better shopping experience

Recycled_plastic_from_HL Display-027.jpg

Zníženie používania prvotných plastov a plastového odpadu

Maloobchodný a priemyselný sektor zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní používania prvotných plastov a plastového odpadu - sme tu, aby sme vás podporili.

Plast je často používaným materiálom z určitého dôvodu: je ľahký a odolný a vďaka plastovým obalom môžu výrobky, ako napríklad čerstvé potraviny, vydržať dlhšie. Keďže sa však vyrába z fosílnych palív a pri jeho výrobe vzniká odpad, ktorý sa už nepoužíva, používanie plastov je naliehavou otázkou, ktorú je potrebné riešiť v záujme ochrany životného prostredia.

HL Udržateľná voľba

V roku 2018 sme uviedli na trh HL Sustainable Choice, stále sa rozširujúci sortiment udržateľných merchandisingových riešení vyrobených z obnoviteľných alebo recyklovaných materiálov, ktoré podporujú vaše úsilie o dosiahnutie udržateľnejšieho podnikania. Sortiment neustále rozširujeme, aby sme našim zákazníkom ponúkli alternatívu k riešeniam vyrobeným z primárneho plastu.

vimeo video preview image

 

Cirkulárna ponuka HL

Cirkulárnu ponuku plastov sme úspešne uplatnili aj recykláciou použitých cenovkových líšt a oddeľovačov z obchodov po skončení ich životnosti a ich následnou recykláciou do nových výrobkov. Našou ambíciou je ponúknuť tento model viacerým maloobchodníkom. Kontaktujte nás a dozviete sa viac!

 

vimeo video preview image

 

Cirkulujeme vďaka veterným mlynom

Materiál, ktorý sa dá recyklovať do nových výrobkov, môže pochádzať z nečakaných zdrojov. Prečítajte si viac o tom, ako sme dali plastovému odpadu z veterných mlynov vyrábajúcich energiu druhý život v podobe policových oddeľovačov. Viac informácií si môžete prečítať tu

 

DIAB_LANDSCAPE_001.jpg

Prípadové štúdie ponuky Udržateľná voľba

  • Recyklovaný plast využívaný spoločnosťou HL

    Recyklácia je kľúčom k znižovaniu odpadu a k posunu od lineálnej k cirkulárnej spoločnosti. Investovali sme do zariadení, ktoré nám umožňujú recykláciu odpadu z našich vlastných výrobných závodov, a dbáme na to, aby počas výrobného procesu dochádzalo k čo najmenším materiálnym stratám. Okrem toho využívame recyklovaný materiál zo spotrebiteľského odpadu od externých dodávateľov. Rozličné typy plastov majú rozdielnu dostupnosť. Aby sme splnili naše požiadavky na vysokú kvalitu konečného výrobku, zmiešava sa recyklovaný materiál najčastejšie s novým materiálom. Vyššia miera recyklácie predstavuje efektívny spôsob, ako v súčasnosti znížiť ekologickú stopu.

  • Bioplast využívaný spoločnosťou HL

    Aby sme vytvorili skutočnú obehovú ekonomiku, musíme používať materiály, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov. To znamená, že z dlhodobého hľadiska sa musíme úplne vyhnúť plastom vyrobeným z fosílnych materiálov. Spoločne s inštitútom KTH (Royal Institute of Technology) v Štokholme sme sa podieľali na projekte, cieľom ktorého bolo vybrať bioplast, ktorý dokáže nahradiť PVC a ABS používané v súčasnosti. Týmto bioplastom je PLA. Je to bioplast vyrobený z obnoviteľných zdrojov, ako je napr. kukurica a cukrová trstina, a je biologicky odbúrateľný. PLA sa dá takisto použiť na vstrekovanie do foriem. Predpokladá sa, že počas nasledujúcich piatich rokov vzrastú celosvetové výrobné kapacity PLA o 50 %, čo umožní efektívnejšiu produkciu materiálu.