The better shopping experience

Bins,-K-Supermarket-Herta,-2018_001.jpg

Byť vidieť a vynikať v kategórii impulzívneho nakupovania

Farebné, pestré a ustavične sa meniace – sladkosti a snacky sú v dnešných predajniach potravín najpestrejšou kategóriou.

Ako sú na trh uvádzané nové a nové produkty a vďaka dôležitosti sezóny obsahuje táto kategória mnoho navzájom si konkurujúcich produktov a značiek usilujúcich o vyššie trhové podiely. Pretože je v tejto kategórii rozhodnutie nakúpiť často impulzívne, sú veľmi bežné sekundárne prezentácie a krížový merchandising s inými kategóriami, napr. nápojmi, kávou a hotovým občerstvením.

Merchandising produktov ako hnacia sila impulzívneho nakupovania

Vzhľadom na vysoký podiel spotreby mimo domova sa sladkosti a snacky predávajú v najrôznorodejších obaloch, ktoré sa líšia farbou, tvarom i veľkosťou. Pretože sú zákazníci z hľadiska výberu rozmaznaní, sú dômyselne prezentované produkty na zvýšenie šance nákupu nevyhnutné. Posúvačezásobníky sa postarajú o dobre organizované regály, na ktorých sú produkty vždy otočené čelom vpred a na doplnenie ktorých stačí menej ľudskej práce. Navyše umožňujú komunikovať na regáli, takže sa zákazníci v tejto kategórii lepšie orientujú.

Tiež možno použiť regálové osvetlenie, rámiky, sekundárne prezentácie a pútače ako nástroje na zvýraznenie najlepšie sa predávajúcich značiek a napájanie SKU. Tým pritiahnu pozornosť zákazníka prechádzajúceho predajňou a stimulujú ho k impulzívnemu nákupu.

Umožnite zákazníkom vybrať si

Prírodné snacky, ako sú napr. oriešky, sa stále častejšie predávajú sypané, nie balené v škatuľke alebo vrecku. Priehľadné lopatkové zásobníky a samospádové zásobníky pomáhajú navodiť pocit viditeľnosti a hojnosti, no pritom skrátiť čas trávený dopĺňaním produktu.

Predaj sypaného tovaru má ďalej tú výhodu, že umožňuje zákazníkom vybrať si presnú kombináciu cukroviniek alebo snackov, ktorú chcú kúpiť. A majú lepšiu kontrolu nad celým procesom nákupu. Táto retailová možnosť je dokonalým riešením pre zákazníkov, ktorí chcú začať jesť zdravšie, a súčasne znížiť množstvo odpadu z obalov.

Spoločnosť HL núka v kategórii sladkostí a snackov široký výber merchandisingových riešení umožňujúcich lepší zážitok z nákupu. Pozrite si nižšie naše inovatívne retailové systémy.