The better shopping experience

Data_policy_HL-Display_001.jpg

Ochrana osobných údajov v spoločnosti HL Display

Spoločnosť HL Display zhromažďuje a spracováva osobné údaje najmä o zamestnancoch, no aj zo styku so zákazníkmi a o kontaktných osobách dodávateľov. Pri spracovávaní osobných údajov berieme na vedomie ochranu a integritu jednotlivcov a informácií o nich.

Striktne dodržiavame politiku, smernice a právne záväzky našej spoločnosti. Dodržiavame v súčasnosti platné nariadenia týkajúce sa ochrany osobných údajov a informujeme sa o zmenách týchto nariadení. Vaša dôvera plynúca z poskytnutia osobných údajov našej spoločnosti je pre nás veľmi dôležitá. Preto na seba berieme zodpovednosť za ich integritu.

Ochrana

Osobné údaje sú chránené pred zničením, zmenami a šírením. Používame systémy, v ktorých uplatňujeme ochranu podľa najlepších možných postupov, a zodpovedajúcu ochranu vzhľadom na citlivosť spracovávaných osobných údajov.

Vaša integrita

Na základe našich firemných pravidiel spoločnosť HL Display zaistí integritu každého jednotlivca. Osobné údaje zbierame a spracovávame len na konkrétne a vopred stanovené ciele. Pred získaním osobných údajov budeme transparentní z hľadiska ich spracovávania a z hľadiska vašich práv ako subjektu údajov. Máme zavedené postupy na zabezpečenie naplnenia vašich práv ako subjektu údajov podľa platných nariadení.

Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, môžete nás v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov hocikedy kontaktovať. Zašlite, prosím, e-mail na túto adresu: privacy@hl-display.com.