The better shopping experience

RotoShelf,-K-Supermarket-Herta,-2018_016.jpg

Zlepšite prezentáciu produktov a inšpirujte zákazníkov

Zdravie, wellness a produkty on-the-go sú v kategórii nápojov silne sa rozvíjajúce trendy.

Kvôli trendu v oblasti zdravia a wellness, ktorý doslova rozvíril oblasť rýchloobrátkového tovaru, hľadajú zákazníci pri nákupe nápojov prirodzenejšiu voľbu. Nápoje s menším obsahom cukru, bez umelých sladidiel a vyrobené z prírodných surovín sú iba príkladom trendov, ktoré nútia predajcov prehodnotiť svoju ponuku nápojov.

Zmeny v správaní zákazníkov, hlavne mladých nakupujúcich s nedostatkom času, vedú k zvyšovaniu spotreby mimo domova, napr. pri pravidelnej ceste do práce, do posilňovne alebo pri kontakte s priateľmi. Trh s nápojmi zažíva silný rast hotových a výživných nápojov so sebou, ktoré korešpondujú s hektickým životným štýlom zákazníka. Dôvtipní dodávatelia vyvíjajú nové produkty a obaly, dizajn ktorých je vhodný na celú škálu rôznych príležitostí a vyhovuje viac profilom kupujúcich, napr. smoothie pre mladšiu ženskú populáciu.

Obavy o udržateľnosť navyše nasmerovali firmy k tomu, aby sa začali zaoberať alternatívami k štandardným plastovým obalom, pretože pribúda zákazníkov, pre ktorých je ochrana životného prostredia dôležitá.

Obrátiť sa čelom k vyššiemu podielu na trhu

V kategórii nápojov je nepostrádateľný efektívny merchandising. Produkty by mali byť vždy otočené prednou stranou k zákazníkom a v prípade smoothie, džúsov a náhrad mäsa znižuje riešenie „first in, first out“ riziko degradácie produktov so skorším dátumom spotreby. Merchandisingové riešenia umožňujúce zamestnancom dopĺňať mrazničky rýchlejšie pri zachovaní otočenia produktov prednou stranou k zákazníkom navyše znižujú výdavky na mzdy. Vzhľadom na vysoký podiel impulzívneho nakupovania môžu predaje ďalej zvyšovať sekundárne prezentácie a krížový merchandising nápojov s inými kategóriami, napr. sladkosťami, snackmi, ovocím a zeleninou.

Zákazníci hľadajú inšpiráciu

Výskum ukazuje, že väčšina nakupujúcich má tendenciu prezrieť si ponuku v regáli a až potom kúpiť, než aby prišli nakupovať alkoholické nápoje rovno s konkrétnou predstavou. Preto je kľúčom k úspechu v kamennej predajni navigácia a inšpirácia zákazníkov. Značky v tomto segmente sa teraz intenzívne zameriavajú na vtiahnutie zákazníka do prostredia predajne pomocou osvetlenia, farieb, zvýraznenia alebo digitálnych obrazoviek s receptami.

Spoločnosť HL ponúka široký výber merchandisingových riešení, ktoré napomáhajú v kategórii nápojov vytvárať správne zážitky z nákupu, vrátane riešenia na trvalé otočenie produktu čelom dopredu na regáli a v mrazničke, regálového osvetlenia, digitálnych obrazoviek a ďalších riešení. Prezrite si nižšie naše inovatívne retailové systémy.