The better shopping experience

delight_customers_fresh_produce.jpg

Prilákajte zákazníkov pestrou ponukou čerstvých produktov

Ovocie a zelenina je kľúčom k predajom

Prieskumy ukázali, že ponuka kvalitného ovocia a zeleniny je pre zákazníka presvedčivým dôvodom vracať sa do konkrétnej predajne a štvrtina zákazníkov predajňu vymení, ak nie sú spokojní s kvalitou a prezentáciou. V kategórii ovocia a zeleniny je navyše dokázané, že vedie k vyšším predajom a ponúka fyzickým predajniam konkurenčnú výhodu oproti on-line predajcom, pretože zákazníci chcú ponuku vidieť, ohmatať a vybrať si ovocie a zeleninu sami. Táto preferencia zrejme platí preto, že veľa zákazníkov nedôveruje kvalite produktov nakupovaných on-line.

Hoci z prieskumov plynie, že pestrá ponuka ovocia a zeleniny je dôležitá, nie je mnoho zákazníkov so svojou miestnou predajňou aj tak spokojných. Týmto vzniká maloobchodným predajcom príležitosť – napravením nedostatkov v tejto kategórii sa dostávajú do kurzu.

Zvýšte predaje a znížte degradáciu potravín

Hoci pestrá ponuka ovocia a zeleniny môže zvýšiť predaje, vykazuje aj jednu potenciálnu nevýhodu: degradáciu. Nepredané produkty majú jednako negatívny dopad na zisk, ale celé odpadové hospodárstvo sú výdavky navyše. Keďže sa stále viac predajcov i zákazníkov zameriava na udržateľnosť, je odpad z potravín určených na ľudskú spotrebu dôvodom k spoločenským a ekologickým obavám. Ďalším problémom môžu byť mzdové náklady, lebo vytvoriť ohromujúcu prezentáciu často vyžaduje od zamestnancov viacej pozornosti, než koľko si žiadajú časté zmeny cien v tejto kategórii.

V súvislosti so snahou o najlepší možný zážitok z nákupu v kategórii ovocia a zeleniny platí, že obchodníci vyžadujú merchandisingové riešenia umožňujúce pestrosť pri zachovaní nižšieho objemu vystavených produktov a navyše napomáhajúce predĺžiť životnosť. Pri riešeniach obsahujúcich posúvače sú vhodné balené produkty, napr. hotový šalát, núkajúci k zásade „first in, first out“ a napomáhajúci obmedziť mieru degradácie potravín. Elektronické cenovky umožňujú automatické aktualizácie ceny a dávajú zamestnancom viac času na prácu so zákazníkmi alebo prípravu príťažlivej prezentácie tovaru.

Prezrite si naše merchandisingové riešenia a presvedčite sa, ako spoločnosť HL dokáže maximalizovať obchodné príležitosti v kategórii ovocia a zeleniny bez negatívneho dopadu na zisk a planétu.