The better shopping experience

IMG_0626.jpg

Riešenie sekundárnej prezentácie

Sekundárne prezentácie sú účinným nástrojom na zlepšenie viditeľnosti a zvýšenie predajov, predovšetkým v kategórii impulzívneho rozhodovania.

Vzhľadom na umiestnenie na frekventovaných miestach alebo na krížový merchandising v ponuke pridružených kategórií upútava sekundárna prezentácia pozornosť na nové alebo sezónne produkty, popr. etablované značky. Navyše tu možno ľahko meniť ponuku počas dňa podľa meniacej sa potreby zákazníkov – od raňajok cez obed až po večeru.

Odporúčané riešenia pre kategóriu