The better shopping experience

JUMBO_BRANDMAN_INNOCENT_Benelux_HL-Display_2019_011.jpg

Podporujeme výrobcu na ich ceste k udržateľnosti!

Obchodníci a výrobcovia značiek vynakladajú značné úsilie v snahe znížiť množstvo plastových odpadov a firma Innocent nie je žiadnou výnimkou. S cieľom dodávať všetok sortiment v 100 % recyklovateľných obaloch už v roku 2022, žačala firma Innocent vyrábať nové fľaše na džús, v ktorých je podiel recyklovaných plastov a bioplastov 50 % respektíve 15 %.

Uistite sa, že je vaša značka výnimočná 

V nadväznosti na zmenu dizajnu obalu nás firma Innocent požiadala o návrh udržateľného riešenie umiestnenia džúsov na policiach, ktorý by nahradil súčasné policové traye zásobníky z recyklátu. Naším riešením je prispôsobený klasický policový Brandman ™ tray, ktorý je využívaný pre jednoduché vymedzenie priestoru pre danú značku a jednoduchú organizáciu tovaru na policiach, ktoré tak zostávajú stále úhľadne upravené. Tieto zásobníky možno teraz vyrobiť aj z recyklovaných plastov či bioplastov. Riešenie z recyklovaných plastov, ktoré sme navrhli a doručili, je teraz nainštalované v 650 supermarketoch v Holandsku. 

Pozrite sa, akým spôsobom podporujeme výrobcu a maloobchodný predajca na ich ceste k trvalej udržateľnosti: https://www.hl-display.com/our-offer/sustainable-choice/  

 

 

Merchandisingové riešenie vyvinuté pre firmu Innocent, Holandsko