The better shopping experience

4eBin_Mark-&-Spencer-FoodHall-Stevenage_UK_HL-Display_2022_001.jpg

Marks & Spencer otvára ďalšie predajne s bezobalovým tovarom

Spoločnosť Marks & Spencer si uvedomuje rastúci význam a popularitu bezobalového tovaru a otvára ďalšie udržateľné predajne.

Nakupovanie v štýle Naplňte si vlastnú nádobu, ktoré bolo predtým bežné skôr v obchodoch fungujúcich na princípe zero-waste, sa teraz začína uplatňovať i vo veľkých maloobchodných reťazcoch vo Veľkej Británii, pretože tieto reťazce objavujú výhody používania zásobníkov na voľne ložené potraviny a zároveň tak reagujú na požiadavky spotrebiteľov.

Výskum* spoločnosti M&S Food dnes ukazuje, že viac ako 75 % spotrebiteľov sa vedome snaží obmedziť používanie plastových obalov. Vďaka tomuto úsiliu získavajú na popularite bezobalové potraviny, pričom sa predpokladá, že teraz o tento spôsob nákupu prejavuje záujem o dve tretiny zákazníkov viac, ako v rovnakom období pred rokom 2019 a približne 23% spotrebiteľov maloobchodníkov ponúkajúci bezobalové potraviny aktívne vyhľadáva.

vimeo video preview image


Koncept Naplňte si vlastnú nádobu naďalej testujeme a odnášame si z neho cenné poznatky. Je zrejmé, že dopyt po bezobalových potravinách je stále veľký. Vieme, že tento spôsob nakupovania baví najmä rodiny, takže naša nová predajňa v obľúbenom nákupnom centre Staines je pre nákupy bezobalových potravín v štýle Naplňte si vlastnú nádobu ideálnym miestom. Najdôležitejšie je však to, že sa naši zákazníci zaujímajú o problematiku plastov a táto iniciatíva je len jednou častou nášho plánu, ktorý im má pomôcť znížiť množstvo odpadu, používať veci opakovane a recyklovať odpad – vieme totiž, že to, čo robíme dnes, nám pomôže ochrániť planétu zajtra “ povedal Paul Willgoss, riaditeľ potravinárskych technológií spoločnosti M&S Food.

Záujem o problematiku plastového odpadu

Koncept Naplňte si vlastnú nádobu naďalej testujeme a odnášame si z neho cenné poznatky. Je zrejmé, že dopyt po bezobalových potravinách je stále veľký. Vieme, že tento spôsob nakupovania baví najmä rodiny, takže naša nová predajňa v obľúbenom nákupnom centre Staines je pre nákupy bezobalových potravín v štýle Naplňte si vlastnú nádobu ideálnym miestom. Najdôležitejšie je však to, že sa naši zákazníci zaujímajú o problematiku plastov a táto iniciatíva je len jednou častou nášho plánu, ktorý im má pomôcť znížiť množstvo odpadu, používať veci opakovane a recyklovať odpad – vieme totiž, že to, čo robíme dnes, nám pomôže ochrániť planétu zajtra “ povedal Paul Willgoss, riaditeľ potravinárskych technológií spoločnosti M&S Food.

Spoločnosť HL nainštalovala zásobníky 4eBins™ a lopatkové zásobníky pre sortiment sušených potravín, cukroviniek a kávy ako riešenie na mieru, v rámci ktorého bola špeciálne navrhnutá a vyrobená celá prezentácia. Zásobníky 4eBins™ sú vyrobené z recyklovaného plastu a sú súčasťou série Udržateľná voľba.

Väčší objem predaja ako u baleného tovaru

Napriek zmene v správaní spotrebiteľov počas pandémie sa spôsob nakupovania v štýle Naplň si svoju vlastnú nádobu u zákazníkov v spoločnosti M&S osvedčil a u viac ako 40% druhov tovaru bol zaznamenaný väčší objem predaja ako u balených alternatív.

Ak maloobchodníci aj spotrebitelia spoja svoje sily a budú sa vedome snažiť ponúkať a kupovať výrobky bez obalov, bude to výhodný scenár pre všetky strany – pre maloobchodníkov spotrebiteľov aj pre životné prostredie.

Zdroje:

Tlačová správa spoločnosti M&S – 2. marca 2020
M & S food pozoruje rastúci záujem zákazníkov o bezobalové potraviny

Tlačová správa spoločnosti M&S – 4. decembra 2020
M & S food rozširuje bezobalové potraviny bez potreby plastov do tretej predajne

*Údaje poskytla spoločnosť YouGov Plc. Celkový počet respondentov bol 2 218 dospelých osôb. Prieskum bol realizovaný on-line dňa 12.–13. februára 2020. Údaje sú vážené a sú reprezentatívne pre všetkých dospelých vo Veľkej Británii (starších ako 18 rokov).

Merchandisingové riešenie umiestnené v predajniach Marks & Spencer