The better shopping experience

HygieneStation_entry.jpg

Aký dopad má pandémia na nákupné správanie spotrebiteľov

Pandémia COVID-19 zmenila životy ľudí v mnohých ohľadoch a to vrátane spôsobu akým nakupujú potraviny. Budú niektoré zo zmien v nákupnom správaní permanentne po uvoľnení reštriktívnych opatrení?

Zmena nákupného správania spotrebiteľov ako reakcie na krízu

Mnoho spotrebiteľov pocítilo negatívny finančný dopad pandémie na peňaženky na vlastnej koži. Kým nižší disponibilný príjem a celková ekonomická neistota viedlo mnohých k zníženiu ich výdajov za módu, služby, elektroniku a návštevy reštaurácií, výdavky na potraviny sa zvýšili, keď sa spotrebitelia začali zásobovať trvanlivými potravinami a čistiacimi a ochrannými prostriedkami.

Takisto spôsob, akým spotrebitelia nakupujú sa zmenil, zatiaľ čo predtým bol na vzostupe trend niekoľkých menších nákupov týždenne, v posledných mesiacoch ľudia preferujú jeden väčší nákup týždenne.

V nedávnom prieskume, vedeným firmou Oliver Wyman, odpovedalo zhruba 60% respondentov, že nakupujú potraviny menej často, ale preferujú väčšie balenie. Fakt, že sa cca štvrtina opýtaných v dobe pandémie necíti vnútri kamenných obchodov komfortne by mohol byť jedným z dôvodov pre túto zmenu.

OW.jpg

Ktoré zmeny pretrvajú?

S uvoľňovaním reštriktívnych opatrení sa ponúka otázka: Aké zo zmien budú mať dlhodobejší účinok na nákupné správanie spotrebiteľov? Vzhľadom k tomu, že náročné ekonomické prostredie bude veľmi pravdepodobne po nejakú dobu ešte pretrvávať, stane sa cena jednou z najväčších priorít spotrebiteľov a diskontní predajcovia tak budú mať jedinečnú šancu získať väčší podiel na trhu. Na druhú stranu môžu byť zákazníci menej ochotní obísť niekoľko obchodov, aby obstarali všetko potrebné, teda môžu uprednostniť štandardný obchod, ktorý ponúka všetko, pred obmedzeným výberom tovaru, ktorý ponúkajú diskontéri.

Keďže spotrebitelia neplánujú tak časté návštevy reštaurácií ako predtým, hľadajú maloobchody spôsob, ako uspokojiť zákazníkovu potrebu nájsť inšpiráciu pre prípravu jedla v domácom prostredí. V uplynulých mesiacoch zaznamenali obchody tiež enormne zvýšený záujem o možnosť nákupu online, keď zo dňa na deň pribudlo veľké množstvo zákazníkov, ktorí tento spôsob nakupovania skúšali prvýkrát. Zostáva len zistiť, či sa bude jednať o zmenu trvalú, alebo či sa zákazníci vrátia do kamenných obchodov, ako naznačujú aktuálne dáta – minimálne v krajinách, kde online nakupovanie nebolo pred krízou príliš rozšírené.

K zaisteniu návratu zákazníkov do kamenných obchodov je potrebné implementovať zdravotné a bezpečnostné opatrenia, ktoré budú chrániť nielen klientov, ale aj zamestnancov obchodov.

Iba čas napovie, či zmena nákupného správania spotrebiteľov bude mať trvalý charakter. Jedna vec je však istá: dopady krízy budeme vídať ešte veľa mesiacov a rýchla adaptácia na zmenu je kľúčová k úspešnému zvládnutiu vzniknutej situácie.

Zdroje:
Oliver Wyman Customer survey, 2020.
McKinsey, COVID-10 Consumer Pulse surveys, 2020.GfK survey via McKinsey, Italy, 2020.
IDG research, 2020.
Euromonitor International Macro Model, 2020.

FaceShield_ICA-Kvantum_Sickla_Sweden_2020_HL-Display_027.jpg

Prečítajte si viac o Protection & Safety riešení, ktoré ponúkame.