The better shopping experience

4eBin_Mark-&-Spencer-FoodHall-Stevenage_UK_HL-Display_2022_062.jpg

Výhody bezobalového predaja

V dnešnej spoločnosti, ktorá kladie dôraz na zdravie a životné prostredie, rastie záujem spotrebiteľov o ekologické a bioprodukty a čoraz viac ľudí sa rozhoduje pre udržateľnejší prístup k nakupovaniu potravín.

Keďže čoraz viac ľudí sa vedome snaží vyhýbať zbytočnému odpadu z obalov a kupovať len to, čo potrebujú, bezobalový predaj sa presúva z tradičných predajní biopotravín do bežného maloobchodu. Mnohí vidia výhody, ktoré prináša bezobalové nakupovanie. Vyhrajú všetci - maloobchodníci, spotrebitelia aj naša planéta.

Pre maloobchodníkov znamená bezobalový predaj zvyčajne vyššie marže, umožňuje im odlíšiť sa od konkurencie a pomáha im budovať si povesť ekologicky uvedomelého obchodu. Potenciál bezobalového segmentu naďalej rastie, čiastočne aj vďaka záujmu o zdravé stravovanie. Niektoré krajiny dokonca zavádzajú legislatívne opatrenia vyžadujúce nulové balenie tovaru. Vo Francúzsku bola prijatá nová legislatíva, podľa ktorej musia veľké supermarkety do roku 2030* venovať 20 % svojej plochy bezobalovému predaju.

Vyhýbajte sa zbytočnému plytvaniu

Bezobalové nakupovanie poskytuje zákazníkom flexibilitu. Namiesto toho, aby boli obmedzení na jedno univerzálne balenie, bezobalový predaj im umožňuje kúpiť presne také množstvo, aké chcú. Často ušetria peniaze tým, že si kúpia len také množstvo, aké potrebujú, a vyhnú sa plytvaniu potravinami. Navyše niektoré obchody umožňujú zákazníkom priniesť si vlastné nádoby alebo sáčky, čo tiež pomáha vyhnúť sa zbytočnému odpadu z obalov. Je dôležité, aby veľké subjekty na trhu tieto aspekty dôkladne zvážili, pretože približne 66 % zákazníkov pravdepodobne zostane verných supermarketu, ktorý sa zaviazal znížiť množstvo potravinového a obalového odpadu **.

A napokon, menej potravinového a obalového odpadu znamená šetrenie vzácnych prírodných zdrojov a minimalizáciu znečistenia.

HL ponúka bezobalové riešenia vo forme zásobníkov, ktoré sa ľahko inštalujú a udržiavajú. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si naše produkty.

 

*The Connexion French News and views November 21, 2021

** Source: 2019 European Grocery Insights Data report, UK, France, Germany, Rubicloud

Odporúčané riešenia pre kategóriu Bez obalu