The better shopping experience

Lockable-Cabinet_M&S-Cheshunt_HL-Display_2023_UK_029.jpg

Prevencia proti krádežiam zabezpečenie zisku

Krádeže drobných predmetov sú v maloobchode častým problémom. Zamedzenie priameho prístupu k produktom, ktoré sú častým terčom krádeží, môže síce zlodejov odradiť, ale môže tiež odradiť alebo znechutiť zákazníkov, čo vedie k strate predaja.

Vďaka inštalácii malých a účinných bezpečnostných riešení na ľahko prístupných miestach sa môžu zamestnanci predajní sústrediť na pomoc zákazníkom a nie na odomykanie zložitých bezpečnostných zariadení.

K dispozícii sú praktické riešenia na predaj tovaru z hákov a políc, ktoré zvyšujú viditeľnosť výrobkov, pomáhajú predaju a minimalizujú krádeže.