The better shopping experience

Sustainable_choice_KTH_HL-Display_027.jpg

Bioplasty bývali sci-fi, dnes sú realitou

Spoločnosť HL v rámci svojho partnerstva s KTH a IVL vyvíja produkty vyrobené z biologických materiálov, aby vo svojich produktoch zredukovala množstvo plastov vyrábaných z ropy.

Stretávame sa s Rosanou Morianou Torro, ktorá v KTH v Štokholme viedla práce. Budeme s ňou hovoriť o najnovšom vývoji v oblasti bioplastov a dôvodoch, prečo musíme znižovať závislosť od fosílnych materiálov.

Rosana, čo vo vás vzbudilo záujem o alternatívne materiály?

Už dávno som sa zaujímala o biomateriály a biodegradovateľné materiály ako alternatívu k bežným plastom. Inšpiráciou je pre mňa spôsob, ktorým funguje príroda. Z neho sa predsa musíme učiť. Môžeme napríklad používať biomateriály na výrobu plastov, ktoré majú nielen menší dopad na životné prostredie, no dokonca sú lepšie ako bežné plasty? Spôsob, ktorým príroda poskladala rôzne súčasti a vytvorila materiály, nám umožňuje vyrábať trvanlivé a konkurencieschopné produkty s konkrétnymi funkciami, ktoré vydržia aj napriek použitiu ekologických činidiel. V roku 2001 boli bioplasty a biodegradovateľné plasty považované za úplne sci-fi.

Prečo sú bioplasty dôležité?

Je treba skoncovať s našou závislosťou od plastov založených na fosílnych materiáloch. More preteká plastovým odpadom, ktorý sa nerozpadá, a plasty sa hromadia aj na skládkach, z ktorých unikajú skleníkové plyny a kvapaliny znečisťujúce naše vodstvo. Musíme už konečne dačo urobiť a toto je jediný spôsob, ako sa začať odvracať od bežných plastov vyrobených z fosílnych materiálov.

Ako môžeme udržateľnejšie používať bežné plasty?

Musíme zaistiť recykláciu maximálne možného množstva. Tým znížime používanie pôvodného materiálu – čím menej ropy vyťažíme, tým lepšie. Musíme si však uvedomiť, že aktuálne riešenie je iba dočasné. Problém len odsúvame a napokon budeme odpad rovnako riešiť. 

Aké výhody ponúka bioplast?

Bioplast je vyrobený z obnoviteľných zdrojov, napr. cukrovej trstiny alebo aj dreva. To znamená, že sa môžeme vyvarovať väčšiny emisií skleníkových plynov a na konci svojho cyklu životnosti je mnoho bioplastov biodegradovateľných – z prírody späť do prírody.

Ako môžeme urýchliť prechod na bioplasty?

Od roku 2001 sme urobili veľké pokroky a dnes už máme také bioplasty, ktoré dokážu vo výkone konkurovať bežným plastom. Sme však stále na začiatku a stále prebieha zaujímavý výskum. Aktuálne sme vo fáze, kedy potrebujeme priekopníkov – firmy, ktoré začnú nahrádzať bežné plasty bioplastmi, pretože keď stúpne dopyt, budú nasledovať ďalšie investície do výskumu a vývoja materiálov a infraštruktúry. A to nás posunie k novým bioplastom s konkrétnymi vlastnosťami, ktoré budú fungovať ako skutočná alternatíva na konkrétne použitie.

Aký ďalší vývoj v oblasti materiálov nás čaká?

Už dnes máme technické know-how na to, aby sme dokázali zužitkovať biomasu na extrakciu polymérov z borovicových šušiek, borovicových ihličiek, strukov, stebiel a ďalšej odpadnej biomasy, ktorá inak nemá z hľadiska uplatnenia vysokú hodnotu. Aby však mohli byť tieto materiály ďalej spracovávané a bežne ponúkané na trhu, je treba ďalší výskum.

Aké je to spolupracovať ako vedec s komerčnou sférou?

Aby bolo možné vyvinúť produkty, ktoré môžu skutočne zmeniť dopad na životné prostredie a splniť potreby trhu, musia spolu akademická a komerčná sféra dobre spolupracovať. Ide o skombinovanie troch pilierov: znalosti komerčnej sféry, potrieb odboru a reality odvetvia bioplastov.

Spolupráca so spoločnosťou HL Display je pozitívna, pretože im pomáham identifikovať bioplasty, ktoré fungujú v procese extrudovania. Okrem toho robím rad laboratórnych testov konečného produktu, aby sme mali istotu, že spĺňa vysoké kvalitatívne štandardy spoločnosti HL. Bola to pre mňa zaujímavá cesta, na ktorej som sa mohla podeliť o svoje akademické znalosti so skvelými odborníkmi a nájsť konkrétne riešenie. Tento druh spolupráce je potrebný na to, aby sa výsledky výskumu skutočne dostali na trh. Aby sme sa posunuli z laboratória a od vedeckých publikácií do skutočného sveta, potrebujeme viac firiem ako HL Display.

A výsledky?

Náš úspech s vývojom produktu, ktorý je teraz k dispozícii na trhu, je pre mňa skutočne povzbudzujúci. Dokázali sme, že bioplasty môžu byť konkurencieschopné. Keď som začínala svoju kariéru, boli bioplasty len sci-fi, no dnes sa stali realitou.