Shopping_experience_HL-Display_0214.jpg

Jak na retail

V reakci na vývoj chování spotřebitelů a technologický pokrok, které se rychle projevují v maloobchodě, čekají maloobchod s potravinami změny.

Jsme přesvědčeni o tom, že v budoucnu mohou být prodejny úspěšné jen tehdy, kdy si návštěvy zákazníků zaslouží. Maloobchodní prodejci budou muset efektivně využívat digitální nástroje v prostředí cihel a malty, aby dokázali reflektovat očekávání zákazníků a vytvářet takové prostředí a inspirující zážitky, které z prodejny učiní místo hodné návštěvy.

Zatímco maloobchodní prodej potravin on-line má v následujících letech růst, má celkový podíl on-line nákupů potravin zůstat do roku 2023 na všech evropských trzích a v USA na 8 %. To znamená, že budoucnost maloobchodu s potravinami již nebude o tom, zda je prodejna on-line nebo off-line – bude o úspěšném zkombinování těchto dvou přístupů.

Koupě společnosti Jet společností Walmart a koupě Whole Foods společností Amazon, ale také otevření prodejen Amazon Go ukazují, jak se postupně smazávají hranice mezi fyzickou a digitální prodejnou.

Změna v chování zákazníků vyžaduje, aby se maloobchodní prodejci přizpůsobili. A to rychle.

Jak se mění životní styl zákazníků, mění se také jejich nároky na pohodlí. Menší domácnosti, hyperkonektivita, delší dojíždění, urbanizace a celkově rušnější životní styl vedou k tomu, že se zákazníci po celém světě se již nevěnují plnohodnotně činnostem, které je obtěžují. A nákup potravin je jednou z nich.

Důsledkem tohoto procesu je celá řada změn v nákupním chování. Například velký nákup každý týden na předzásobení se je stále více nahrazován menšími nákupy surovin na večeři ve stejný den nebo doplnění konkrétních položek. Tyto menší nákupy zákazníky přivádí do menších, dobře a rychleji dostupných prodejen.

Navíc platí, že místo každodenní přípravy rodinné večeře stoupá konzumace potravin mimo domov, stejně jako oblíbenost doručování potravin domů popř. předplacení donášky potravinových boxů. To znamená, že svačiny někdy zcela nahrazují běžná jídla, což platí především pro snídaně.

Aby na tyto změny dokázali reagovat, volí maloobchodní prodejci různé strategie, z nichž ne všechny jsou úspěšné. Jsme přesvědčeni o tom, že na významu budou získávat tyto trendy:

Pohodlné nakupování a inspirující zážitek z nákupu

Zatímco bude i nadále důležité zaměření na produkty s nízkou cenou, experimentuje několik maloobchodních prodejců s více formáty prodejen s cílem zajistit pro zákazníka pohodlnější a inspirující nákupy. Tyto prodejny kombinují širší nabídku čerstvých potravin a přívětivý design v kombinaci s dlouhou otevírací dobou, dobře dostupnou lokalitou a vysokou úrovní zákaznického servisu.

Stále důležitější bude zaměření na ovoce, zeleninu a jídlo s sebou – nikoliv jen jako reakce na poptávku po pohodlném nákupu, ale také kvůli odolnosti vůči on-line reklamě.

tále běžnější budou také kavárny, lahůdky a food courty, které budou nabízet čerstvě připravené pokrmy a odbornou radu. Navíc budou řešit sociální nároky na nakupování. Lekce vaření na prodejně a kluby večeří jsou jen dalšími příklady toho, jak z prodejny učinit místo k setkávání. V budoucnu bude stále více prodejců kombinovat retail s wellness, zábavou a službami, a budou tak vytvářet trhy pro sociální nákupy..

Pomoc zákazníkům žít udržitelněji

Již dlouhou dobu se intenzivně řeší otázka snižování množství odpadu z obalů a plastu, stejně jako otázka plýtvání potravinami. Kromě úsilí o snižování vlastního dopadu na životní prostředí bude stále více maloobchodních prodejců podporovat zákazníky při snižování jejich uhlíkové stopy, např. nabízením produktů bez obalu a přechodem na obaly, které lze použít opakovaně. Někteří maloobchodní prodejci půjdou ještě o krok dál a budou při nákupu informovat zákazníky o emisích uhlíku a poskytnou jim alternativy s nižším dopadem, čímž usnadní rozhodování ve prospěch ochrany životního prostředí.

Technologie umožňující nákupy bez čekání ...

Od skenování kódu zákazníkem až po prodejny bez pokladen – řada obchodníků zkouší nové způsoby, jak zkrátit čas čekání ve frontě na pokladně. K pochopení zákazníků a zážitkům vyhovujícím jejich potřebám bude stále častěji využívána umělá inteligence a strojové učení, např. pro personalizované nabídky a ceny, navrhování pravidelně nakupovaných položek u elektronických nákupních seznamů nebo pro pomoc zákazníkům nalézt na prodejně žádané zboží. Jednou z možností, jak pro nákup nadchnout také technologicky smýšlející zákazníky, jsou digitální obrazovky poskytující rady a doporučení ohledně nákupu a poskytující propojení s komunitou. Za předpokladu, že 85 % zákazníků tvrdí, že by na prodejně ocenili technologie, které jim pomohou s nákupem, bude na prodejnách zaváděno stále více technologických aplikací, které urychlí a usnadní nákupy.

... a více času pro zákazníky

Mnoho způsobů prodeje, které mohou být v budoucnu úspěšné v kamenné prodejně, je náročných na personál a jeho kvalifikaci. Proto bude pro maloobchodní prodejce prioritou automatizovat opakující se úkoly. Zatímco v minulosti již byly zavedeny merchandisingové nástroje, které měly zkrátit dobu potřebnou pro údržbu regálů, dostávají se až teprve nyní do kurzu elektronické cenovky, které dokážou cenu aktualizovat automaticky, nikoliv manuálně. Samoobslužné pokladny zákazníkům zajišťují rychlejší nákup a zvyšují provozní efektivitu, protože nevyžadují tolik zaměstnanců. Umělá inteligence a strojové učení budou pomáhat prodejcům s optimalizací správy zásob a povedou k vyšší efektivitě procesů a nižší pracnosti, takže zaměstnanci budou mít více času na zákazníky.

Maloobchod s potravinami bezpochyby prochází velkými změnami. Jsme však přesvědčení, že toto náročné prostředí představuje obrovské příležitosti pro inovaci – jak pro on-line nákupy tak pro kamenné prodejny. Obchodníci, kteří se v těchto velkých změnách dobře zorientují, budou mít pro zákazníky připravené prodejny, které budou příjemným místem k nákupu. A to po celém světě.

Oliver_Wyman_Innovative_Solutions-1.jpg

Stáhněte si studii Olivera Wymana

Kamenný obchod je živý…a mění se! Stáhněte si studii Olivera Wymana se zajímavými postřehy na téma vývoje maloobchodního trhu. Oliver se zastavuje nad otázkami efektivního merchandisinku, redukcí odpadů a odpisů nebo efektivní prezentace klíčové kategorie ovoce a zelenina.

*Vyplnění všech polí je povinné

Díky za vaše informace. Soubor si stáhněte.

Pokud nezačalo stahování prosím klikněte zde
ICA-Kvantum_Liljeholmen-2018_002.jpg