HL-Sustainable-Choice-003.jpg

Společenská odpovědnost

Společnost HL Display má dlouhou tradici udržitelného rozvoje. Bereme na sebe odpovědnost všech zúčastněných subjektů a postupujeme podle jasných pravidel a směrnic, které zajišťují trvalou tvorbu hodnoty.

Systémy řízení

Odpovědná výroba znamená, že podniky fungují efektivně a zodpovědně k životnímu prostředí. Společnost HL Display usiluje o neustálé zlepšování svého výkonu v ochraně životního prostředí a dodržuje pravidla a normy, snižuje dopad své výroby na životní prostředí a pracuje s etickými dodavateli. Systémy řízení a pravidla kvality, práce a chování vedou během výroby k minimální míře plýtvání a nejvyšším standardům bezpečnosti.

  • Certifikace ISO

    Společnost HL Display pracuje podle norem SS-EN ISO 9001 a SS-EN ISO 14001 pro ochranu životního prostředí a 75 % jejích zařízení je certifikovaných. Výrobní podniky v Sundsvall a Suzhou rovněž splňují normu OHSAS 18001 a certifikace právě probíhá v našem podniku v Gliwice (Polsku) a Harlow (VB). REACH

  • REACH

    Při výrobě a objednávání materiálů společnost HL Display dodržuje směrnice REACH a legislativu EU o chemikáliích. Dodavatelé musí zaručit shodu se všemi platnými zákony o ochraně životního prostředí a podepsat písemné prohlášení o směrnici REACH.

  • Spotřeba energie

    Používání vody je součástí výrobního procesu při chlazení extrudovaného a do forem vstřikovaného plastu. Výrobní podnik společnosti HL Display v Gliwice v Polsku využívá uzavřený systém vodního chlazení a snižuje tak spotřebu vody a aktuálně probíhají práce na výrazném omezení spotřeby vody ve švédském podniku v Sundsvall.

Udržitelná volba HL

V roce 2017 bylo 90,2 % celkových plastových odpadů ve výrobních podnicích společnosti recyklovaných. K výrobě nových produktů společnost HL Display usiluje o využívání plastového odpadu z vlastní výroby a recyklovaného odpadu z externích zdrojů. Navíc aktuálně nabízíme produkty vyrobené s použitím bioplastů místo ropných produktů a ke konci roku 2019 máme ambice nabízet udržitelnou alternativu pro 1/3 naší nabídky. Nyní nabízíme produkty.

Tyto nejnovější pokroky ve výrobě posunuly společnost o jeden krok blíže ke snížení dopadu plastového odpadu na životní prostředí. Přečtěte si více o Udržitelné volbě HL.

Sustainable-choice for-web.jpg

Sociální odpovědnost

HL Display respektuje své obchodní partnery v každém koutě světa a trvale usiluje o prosazování těch nejvyšších etických norem. Jak společnost expandovala a začala fungovat v Asii, Evropě a dalších státech, zpřísnili jsme naše normy pro obchod, abychom se přizpůsobili každému regionu.

Od roku 2010 je společnost HL Display členem iniciativy United Nations Global Compact. Nedílnou součástí strategie, kultury a každodenního provozu společnosti jsou základní hodnoty Spojených národů a desatero o lidských právech, práci, životním prostředí a protikorupčním chování.

Zpráva o vývoji zveřejněná společností HL Display je klíčovým prvkem závazku společnosti k iniciativě UN Global Compact. Jako lídři v našem oboru usilujeme nejen o shodu s platnou legislativou iniciativy Global Reporting Initiative (GRI), ale sami jako důvěryhodný partner udáváme normy pro naše obchodní partnery.

Work_at_HL-Display_05.jpg

Finanční odpovědnost

Společnost HL Display je zavázána k udržitelnosti, ziskovosti a dlouhodobému růstu, a uplatňuje za tímto účelem etické obchodní postupy a odpovědnost. Většina ekonomických hodnot, které společnost HL Display vytváří, je rozdělována mezi zúčastněné subjekty (stakeholdery) zahrnující dodavatele, zaměstnance, vlastníky a poskytovatele půjček. Společnost dodržuje místní daňové zákony platné v každém státě, ve kterém funguje.

Code of Conduct

Pravidla chování společnosti HL Display jsou důkazem silné pozice společnosti v boji proti korupci, v důstojnosti pro zaměstnance a partnery, integrity a odpovědnosti. S nulovou mírou tolerance úplatkářství, vydírání nebo korupce, s přísným dodržováním požadavků regulací a se službami upozornění na neshodu třetí stranou Pravidla chování jasně stanovují základní principy, kterými se musí každý zástupce společnosti řídit.

Společnost HL Display je zaměstnavatelem rovných příležitostí a řídí se vlastní Politikou společenské odpovědnosti (CR Policy), která stanovuje způsob fungování společnosti. Respektováním práv zaměstnanců, kolektivním vyjednáváním a vybízením k účasti v odborech společnost nabízí zaměstnancům bezpečné a inspirující pracovní prostředí.

Přísné dodržování politiky společenské odpovědnosti je očekáváno také od dodavatelů, kteří musí podepsat politiku obchodu zahrnující požadavky a informace o lidských, pracovních a protikorupčních právech. Zástupci společnosti HL Display pravidelně navštěvují dodavatele a kontrolují jejich shodu a problematiku životního prostředí.