The better shopping experience

HL-Display_Opt-Tray_Beverage-K-Supermarket-Redi,-2018_004.jpg

Případové studie z retailu rychloobrátkového zboží

V rychle se rozvíjejícím retailovém prostředí je třeba rychle reagovat na zákazníkovi měnící se potřeby. V dnešní době se náročný zákazník nechává rád inspirovat a očekává zážitek z nakupování. Zároveň ale také očekává od obchodníka aktivní přístup v otázkách udržitelného rozvoje.

Nabízíme vám případové studie ze stěžejních produktových kategorií, jakými jsou například skupina ovoce & zeleniny, kosmetiky nebo stále rostoucího sektoru “on-the-go”. Tyto kategorie jsou důležité pro obchody všech velikostních formátů; od hypermarketů až po malé lokální obchůdky. Pokud jsou tyto kategorie správně vedeny a nastaveny – od volby sortimentu po atraktivní vystavení – obchod získává konkurenční výhodu v podobě loajálního a spokojeného zákazníka.