The better shopping experience

4eBin_Mark-&-Spencer-FoodHall-Stevenage_UK_HL-Display_2022_001.jpg

Marks & Spencer otevírá další prodejny s bezobalovým zbožím

Společnost Marks & Spencer si uvědomuje rostoucí význam a popularitu bezobalového zboží a otvírá další udržitelné prodejny.
  1. Nakupování ve stylu Naplňte si vlastní nádobu, které bylo dříve běžné spíše v obchodech fungujících na principu zero-waste, se nyní začíná uplatňovat i ve velkých maloobchodních řetězcích ve Velké Británii, protože tyto řetězce objevují výhody používání zásobníků na volně ložené potraviny a zároveň tak reagují na požadavky spotřebitelů.

Výzkum* společnosti M&S Food dnes ukazuje, že více než 75 % spotřebitelů se vědomě snaží omezit používání plastových obalů. Díky tomuto úsilí získávají na popularitě bezobalové potraviny, přičemž se předpokládá, že nyní o tento způsob nákupu projevuje zájem o dvě třetiny zákazníků více než ve stejném obdobím před rokem (2019) a přibližně 23 % spotřebitelů maloobchodníky nabízející bezobalové potraviny aktivně vyhledává.

vimeo video preview image

 

Společnost Marks & Spencer (M&S) proto v prosinci 2020 otevřela ve městě Staines ve Velké Británii novou udržitelnou prodejnu, která po úspěšném představení prodejny M&S ve městě Hedge End a v Manchesteru představuje již třetí místo, které nabízí populární možnost „naplnit si vlastní nádobu“. Prodejce se snaží zákazníkům vyjít vstříc a pomoci jim ve snaze o snižování množství odpadu, opětovné používání výrobků a recyklaci obalů, a to díky sortimentu více než 50 druhů základních bezobalových potravin, jako je např. zrnková káva, cereálie, těstoviny nebo mražené ovoce. Tento způsob umožňuje nakupujícím získat lepší přehled o nákupu a nakombinovat si přesně druh i množství produktů, o které mají zájem, aniž by zbytečně plýtvali obalovým materiálem. Zákazníci mají možnost si zakoupit nádoby určené k opakovanému použití nebo jim jsou zdarma poskytnuty recyklovatelné papírové tašky.

Zájem o problematiku plastového odpadu

Koncept Naplňte si vlastní nádobu nadále testujeme a odnášíme si z něj cenné poznatky. Je zřejmé, že poptávka po bezobalových potravinách je stále velká. Víme, že tento způsob nakupování baví zejména rodiny, takže naše nová prodejna v oblíbeném nákupním centru Staines je pro nákupy bezobalových potravin ve stylu Naplňte si vlastní nádobu ideálním místem. Nejdůležitější je však to, že se naši zákazníci zajímají o problematiku plastů a tato iniciativa je jen jednou částí našeho plánu, který jim má pomoci snížit množství odpadu, používat věci opakovaně a recyklovat odpad – víme totiž, že to, co uděláme dnes, nám pomůže ochránit planetu zítra.“ řekl Paul Willgoss, ředitel potravinářských technologií společnosti M&S Food.

Společnost HL nainstalovala zásobníky 4eBins™ a lopatkové zásobníky pro sortiment sušených potravin, cukrovinek a kávy jako řešení na míru, v rámci kterého byla speciálně navržena a vyrobena celá prezentace. Zásobníky 4eBins™ jsou vyrobeny z recyklovaného plastu a jsou součástí řady Udržitelná volba.

Větší objem prodeje než u baleného zboží

Navzdory změně v chování spotřebitelů během pandemie se způsob nakupování ve stylu Naplň si svoji vlastní nádobu u zákazníků společnosti M&S osvědčil a u více než 40 % druhů zboží byl zaznamenán větší objem prodeje než u balených variant.

Pokud maloobchodníci i spotřebitelé spojí své síly a budou se vědomě snažit nabízet a kupovat výrobky bez obalů, bude to výhodný scénář pro všechny strany – pro maloobchodníky, spotřebitele i pro životní prostředí.

Zdroje:

Tisková zpráva společnosti M&S – 2. března 2020
M & S food pozoruje rostoucí zájem zákazníků o bezobalové potraviny

Tisková zpráva společnosti M&S – 4. prosince 2020
M & S food rozšiřuje bezobalové potraviny bez potřeby plastů do třetí prodejny

*Údaje poskytla společnost YouGov Plc. Celkový počet respondentů byl 2 218 dospělých osob. Průzkum byl proveden on-line dne 12.–13. února 2020. Údaje jsou vážené a jsou reprezentativní pro všechny dospělé ve Velké Británii (starší 18 let).

Merchandisingové řešení umístěné v prodejnách Marks & Spencer