The better shopping experience

Auchan_NEXT_France_HL-Display_2019_015.jpg

Jak mohou obchodníci poskytnout lepší zážitek z nakupování díky automatizaci regálů

Jsme přesvědčeni o tom, že budoucnost maloobchodu spočívá ve smyslových zážitcích. Aby měly prodejny zdroje a mohly investovat do lepších zážitků z nákupui, musí ušetřit čas svých pracovníků pomocí automatizace.

Značky a obchodníci dnes čelí mnoha výzvám. Pokud jde o to, kde a jak nakoupit potraviny, mají dnes zákazníci větší výběr, než kdy dříve.

Zároveň s prodejem přes internet jsme svědky toho, že se kamenné obchody proměňují, protože hledají nové způsoby, jak se pro zákazníky stát atraktivními. Vícekanálové nákupní chování vyžaduje čím dál modernější technologie a formuje supermarket budoucnosti tak, aby byl založen na digitalizaci.

Zákazníci mohou stále častěji nakoupit kdykoli a kdekoli chtějí, a když už se vydají do obchodu, musí pro to mít pádný důvod. Jedním z nich mohou být nízké ceny, nicméně soupeřit s diskontními prodejnami může být pro fyzické prodejny potravin obtížné.

Důvodem, proč se vydat do prodejny, může být zážitek z nákupu

Aby obchody přilákaly zákazníka, musí hledat řešení, která podporují nakupování a věrnost. Samotný prodej občerstvení a potravin nestačí. Klíčem k ochraně tradičních maloobchodních prodejen v rozvíjejícím se prostředí obchodování po internetu je zážitek z nákupu.

Počínaje bohatou nabídkou čerstvých produktů až po exkluzivní potraviny, pulty s hotovými jídly a lahůdkami – tento smyslový zážitek může poskytnout pouze fyzická prodejna a nikoliv nakupování po internetu.

Servis, včetně odborného poradenství, nebo dokonce kurzy vaření a restaurace s dobře vyškoleným a zkušeným personálem, to je ten nejlepší způsob, jak mohou obchodníci s potravinami navázat přímé spojení se zákazníky a nabídnout jim nadprůměrný zážitek. Obchody mohou zvýšit zájem zákazníků, pokud vybudují kategorie, které vytvářejí zážitky, a uspokojí proměňující se potřeby zákazníků.

Díky automatizaci ušetříte čas

Věříme, že budoucnost maloobchodu leží ve smyslových zážitcích při nakupování. Přestože obliba online nakupování roste, jeho provozní a logistické problémy vedou k nízkým ziskovým maržím. S tlakem na ziskovost podnikání to omezuje maloobchodníky v investicích do pracovních sil potřebných pro poskytování smyslových zážitků. Aby měly obchody prostředky na investice do lepšího zážitku z nakupování, musí se nově spolehnout na automatizaci, která ušetří čas personálu v jiných částech obchodu. Vytvoření příjemného zážitku z nakupování vyžaduje investice, a proto je třeba minimalizovat opakující se a pracovně náročné činnosti. Než vázat personál obchodu na úkoly, které lze automatizovat, je lepší přesměrovat je k jiným činnostem v prodejně, které vytvářejí diferenciaci, pravděpodobně zvýší obrat a přinesou vyšší návratnost investic.

Až 45 % práce zaměstnanců souvisí s úkony týkající se organizace regálů, jako je např. doplňování zboží (Oliver Wyman, 2019). Aby se v této oblasti snížily náklady na pracovní sílu, musí prodejny investovat do systémů, které udržují produkty automaticky otočené přední stranou k zákazníkovi, automaticky aktualizují ceny a zjednodušují doplňování zboží. Díky dodržování principu „first-in, first-out“ a zajištění, že police vypadají dobře zásobené, mají automatické regálové systémy potenciál snížit pracovní dobu až o 40 procent (výzkum společnosti HL v testovacích prodejnách, prostřednictvím společnosti Nielsen, 2015).

Investovat do automatizace představuje efektivní způsob, jak spravovat kategorii a udržovat nabídku produktů přehledně uspořádanou. Naše merchandisingová řešení pro úsporu času reagují na nejčastější výzvy v oblasti provozní efektivity – čas strávený doplňováním zboží, směřování produktů přední stranou k zákazníkovi, pravidelnou aktualizaci cen a změny plánogramu.

Buďte součástí revoluce v prodeji

Maloobchodní prodej se rychle vyvíjí, a proto je potřeba reagovat na neustále se měnící potřeby a očekávání zákazníků. Aby vedoucí a majitelé prodejen zůstali v zisku a uhájili svůj podíl na trhu, musí z nákupu učinit zážitek, a nikoliv jen pouhý úkon. Zavedením automatizace mohou prodejny uvolnit.

CIRCLE-K_ROTOSHELF_JarvaKrog_Sweden_HL-Display_2019_018.jpg