The better shopping experience

Shopping_experience_HL-Display_0214.jpg

Fyzické prodejny žijí … a mění se!

Chcete-li se dozvědět, co utváří prodejnu budoucnosti po celém světě, seznamte se s nejnovějšími maloobchodními trendy, poznatky o kategoriích a případovými studiemi.

Zaměřujeme se na časté výzvy v maloobchodním prodeji:

  • Přilákat zákazníky
  • Uvolnit pracovníky díky automatizaci regálů
  • Snížení odpadu
  • Odlišit se od konkurence
  • Zvýšit impulzivní nakupování
  • Předejít vyprodání zásob