The better shopping experience

4eBin_Mark-&-Spencer-FoodHall-Stevenage_UK_HL-Display_2022_062.jpg

Výhody bezobalového prodeje

V dnešní společnosti, která dbá na zdraví a životní prostředí, se stále zvyšuje zájem spotřebitelů o bio a organické produkty a čím dál více lidí volí udržitelnější přístup k nakupování potravin.

Vzhledem k tomu, že se stále více lidí vědomě snaží předcházet zbytečnému plýtvání obaly a nakupovat jen to, co potřebují, bezobalový prodej se z tradičních odbytišť v obchodech s biopotravinami potravinami stěhuje do běžného maloobchodu. Mnozí vidí výhody, které přináší bezobalové nakupování ve velkém. Všichni jsou vítězi - maloobchodníci, spotřebitelé i naše planeta.

Maloobchodníkům se bezobalový prodej obvykle promítá do lepších marží, umožňuje diferenciaci od konkurence a pomáhá jim budovat si pověst obchodu, kde dbají i na životní prostředí. Potenciál bezobalového segmentu stále roste, mimo jiné díky zájmu o zdravé stravování. Některé země dokonce zavádějí legislativní opatření vyžadující bezobalový merchandising. Ve Francii byla přijata nová legislativa, která velkým supermarketům ukládá, aby do roku 2030* věnovaly 20 % své plochy bezobalovému prodeji.

Předcházejte zbytečnému plýtvání

Zákazníkům poskytuje bezobalový nákup flexibilitu. Místo toho, aby byli omezeni na balení jedné velikosti pro všechny, umožňuje jim bezobalový prodej zakoupit si přesně takové množství, jaké chtějí. Často tak ušetří díky nákupu takového množství, které potřebují, a vyhnou se i plýtvání potravinami. A co víc, v některých obchodech také umožňují zákazníkům, aby si přinesli vlastní nádoby nebo sáčky, což rovněž napomáhá vyhnout se zbytečnému plýtvání obaly. Je důležité, aby tyto aspekty byly pečlivě uváženy velkými hráči na trhu, jelikož přibližně 66 % zákazníků by s největší pravděpodobností zůstalo věrných supermarketu, který se zavázal ke snížení množství potravinového a obalového odpadu**.

A konečně, pro naši planetu znamená méně potravinového a obalového odpadu zachování vzácných přírodních zdrojů a minimalizaci znečištění.

HL nabízí řešení pro bezobalový prodej ve formě zásobníků, které se snadno instalují a udržují. Chcete-li se dozvědět více, prohlédněte si naše produkty.

 

*The Connexion French News and views November 21, 2021

** Zdroj: 2019 European Grocery Insights Data report, UK, France, Germany, Rubicloud