The better shopping experience

delight_customers_fresh_produce.jpg

Přilákejte zákazníky pestrou nabídkou čerstvých produktů

Ovoce a zelenina je klíčem k prodejům

Průzkumy ukázaly, že nabídka kvalitního ovoce a zeleniny je pro zákazníka pádným důvodem vracet se do konkrétní prodejny a čtvrtina zákazníků prodejnu změní, pokud nejsou spokojeni s kvalitou a prezentací. U ovoce a zeleniny je navíc prokázáno, že vede k vyšším prodejům a nabízí fyzickým prodejnám konkurenční výhodu oproti on-line prodejcům, protože zákazníci chtějí nabídku vidět, osahat si a vybrat si ovoce a zeleninu sami. Tato preference zřejmě platí proto, že řada zákazníků nedůvěřuje kvalitě produktů nakupovaných on-line.

Přestože z průzkumů vyplývá, že pestrá nabídka ovoce a zeleniny je důležitá, není mnoho zákazníků se svou místní prodejnou stejně spokojeno. Tímto vzniká pro maloobchodní prodejce příležitost – napravením nedostatků v této kategorii se dostávají do kurzu.

Zvyšte prodeje a snižte degradaci potravin

Zatímco pestrá nabídka ovoce a zeleniny může zvýšit prodeje, vykazuje jednu potenciální nevýhodu: degradaci. Neprodané produkty mají jednak negativní dopad na zisk, ale celé odpadové hospodářství jsou náklady navíc. Jak se stále více prodejců i zákazníků zaměřuje na udržitelnost, je odpad z potravin určených k lidské spotřebě důvodem ke společenským a ekologickým obavám. Dalším problémem mohou být mzdové náklady, protože vytvořit ohromující prezentaci často vyžaduje mezi zaměstnanci více pozornosti, než kolik vyžadují časté změny cen v této kategorii.

V souvislosti se snahou o nejlepší možný zážitek z nákupu v kategorii ovoce a zeleniny platí, že obchodníci vyžadují merchandisingová řešení umožňující pestrost při zachování nižšího objemu vystavených produktů a navíc napomáhající prodloužit životnost. Prořešení obsahující posunovače jsou vhodné balené produkty, např. hotový salát, vybízející k zásadě „first in, first out“ a napomáhající omezit míru degradace potravin. Elektronické cenovky umožňují automatické aktualizace ceny a dávají zaměstnancům více času na práci se zákazníky nebo přípravu líbivé prezentace zboží.

Projděte si naše merchandisingová řešení a přesvědčte se, jak společnost HL dokáže maximalizovat obchodní příležitosti v kategorii ovoce a zeleniny bez negativního dopadu na zisk a planetu.