The better shopping experience

Recycled_plastic_from_HL Display-028.jpg

Podporujeme naše zákazníky na cestě k udržitelnější prodejně

Protože se stále více maloobchodních prodejců a značek zavazuje k zásadnímu omezování plastů a snižování odpadu, chceme je na jejich cestě podpořit.

V roce 2018 jsme spustili nabídku Udržitelná volba HL (Sustainable Choice), zahrnující neustále rostoucí nabídku merchandisingových řešení s použitím obnovitelných nebo recyklovaných materiálů, která vás podpoří na vaší cestě k udržitelnější prodejně. Od 1. ledna 2020 budeme zákazníkům nabízet Udržitelnou volbu u více než třetiny našich produktů.

Recyklované plasty a bioplasty hrají na cestě k udržitelnější prodejně důležitou roli. V současné době nabízíme řadu retailových řešení z recyklovaného plastu nebo bioplastu. A právě Udržitelná volba HL vám má pomoct na cestě k tomuto cíli – udržitelnější prodejně.

vimeo video preview image

Proč je udržitelnost důležitá?

Začíná být zřejmé, že má stále více spotřebitelů obavu o životní prostředí. Ruku v ruce s tímto novým přístupem jde i jejich rostoucí očekávání, že budou firmy využívat udržitelné postupy. Podle celosvětového průzkumu je 81 % respondentů přesvědčeno, že by firmy měly přispívat ke zlepšení životního prostředí (Nielsen, 2018). Spotřebitelé se začínají více zajímat o životní prostředí, a to představuje pro maloobchodníky a značky významnou příležitost k růstu. Udržitelnost nabyla na významu a umožňuje firmám hledat nové způsoby, jak navázat spojení se spotřebiteli, kteří jsou ze změny nadšeni.

  • Recyklovaný plast využívaný společností HL

    Recyklace je klíčem ke snižování odpadu a k posunu od lineální k cirkulární společnosti. Investovali jsme do zařízení, která nám umožňují recyklaci odpadu z našich vlastních výrobních závodů, a dbáme na to, aby během výrobního procesu docházelo k co nejmenším materiálním ztrátám. Kromě toho využíváme recyklovaný materiál ze spotřebitelského odpadu od externích dodavatelů. Různé typy plastů mají rozdílnou dostupnost. Abychom splnili naše požadavky na vysokou kvalitu konečného výrobku, mísí se recyklovaný materiál nejčastěji s novým materiálem. Vyšší míra recyklace představuje efektivní způsob, jak v současné době snížit ekologickou stopu.

  • Bioplast využívaný společností HL

    Abychom vytvořili skutečnou oběhovou ekonomiku, musíme používat materiály, které pocházejí z obnovitelných zdrojů. To znamená, že z dlouhodobého hlediska se musíme zcela vyhnout plastům vyrobeným z fosilních materiálů. Společně s institutem KTH (Royal Institute of Technology) ve Stockholmu jsme se podíleli na projektu, jehož cílem bylo vybrat bioplast, který dokáže nahradit PVC a ABS, které v současné době používáme. Tímto bioplastem je PLA. Jedná se o bioplast vyrobený z obnovitelných zdrojů, jako je např. kukuřice a cukrová třtina, a je biologicky odbouratelný. PLA lze rovněž využít ke vstřikování do forem. Předpokládá se, že během následujících pěti let vzrostou celosvětové výrobní kapacity PLA o 50 %, což umožní efektivnější produkci materiálu.

Máme nejširší portfolio na trhu, projděte si naše řešení!
Přejít do katalogu
HL-Display_Catalogue_2018.png
sustainable_choice_banner.png