The better shopping experience

Data_policy_HL-Display_001.jpg

Ochrana osobních údajů ve společnosti HL Display

Společnost HL Display shromažďuje a zpracovává osobní údaje zejména o zaměstnancích, ale také ze styku se zákazníky a o kontaktních osobách dodavatelů. Při zpracovávání osobních údajů bereme na vědomí ochranu a integritu jednotlivců a informací o nich.

Striktně dodržujeme politiku, směrnice a právní závazky naší společnosti. Dodržujeme stávající platná nařízení týkající se ochrany osobních údajů a informujeme se o změnách těchto nařízení. Vaše důvěra plynoucí z poskytnutí osobních údajů nám je pro nás velmi důležitá. Proto na sebe bereme odpovědnost za jejich integritu.

Ochrana

Osobní údaje jsou chráněny před zničením, změnami a šířením. Používáme systémy, ve kterých uplatňujeme ochranu podle nejlepších možných postupů, a odpovídající ochranu ve vztahu k citlivosti zpracovávaných osobních údajů.

Vaše integrita

Na základě našich firemních pravidel společnost HL Display zajistí integritu každého jednotlivce. Osobní údaje sbíráme a zpracováváme pouze ke konkrétním a předem stanoveným účelům. Před získáním osobních údajů budeme transparentní z hlediska jejich zpracovávání a z hlediska vašich práv jako subjektu údajů. Máme zavedené postupy k zajištění, aby byla naplněna vaše práva subjektu údajů podle platných nařízení.

Pokud budeme mít jakékoliv dotazy, můžete nás v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů kdykoliv kontaktovat. Zašlete prosím e-mail na tuto adresu: privacy@hl-display.com