The better shopping experience

Casino_NEXT_France_HL-Display_2019_007.jpg

Maximalizácia predajného priestoru a viditeľnosti produktov

Vystavenie produktov na podporu predaja a skrátenie času potrebného na údržbu.

Next™ je systém posuvných trayov upevnených na priečnych crossbaroch, vhodný pre chladiace boxy a prostredia s teplotou pod bodom mrazu, ako sú napríklad mraziace boxy. Ukázalo sa, že systém Next™ nielen skracuje čas potrebný na každodenné úlohy súvisiace s merchandisingom, ako je dopĺňanie a vyrovnávanie výrobkov, ale tiež preukázateľne zvyšuje predaj tým, že sa do regálu zmestí viac položiek a výrobky sú pre zákazníkov viditeľnejšie..

Rôzne typy deličov, čiel a príslušenstva Vám umožnia vystaviť akýkoľvek druh tovaru vrátane pizze a mrazených potravín.

Kľúčové výhody:

  • Úspora času vďaka automatickému zarovnaniu tovaru na okraji police
  • Lepšia viditeľnosť produktov
  • Efektívne využitiepriestoru regálového

Pozrite si video:

Odporúčané kategórie:

  • Chladené pokrmy
  • Mrazené pokrmy
  • Cukrovinky
  • Šaláty vo vrecku
  • Non-food
Máme najširšie portfólio na trhu, prezrite si náš sortiment!
Prejdite do katalógu
Leclerc_NEXT_France_HL-Display_2019_030.jpg