The better shopping experience

Sustainable_choice_KTH_HL-Display_027.jpg

Bioplasty bývaly sfi-ci, dnes jsou realitou

Společnost HL v rámci svého partnerství s KTH a IVL vyvíjí produkty vyrobené z biologických materiálů, aby mezi svými produkty zredukovala množství plastů vyráběných z ropy.

Setkáváme se s Rosanou Morianou Torro, která v KTH ve Stockholmu vedla práce. Budeme s ní hovořit o nejnovějším vývoji v oboru bioplastů a důvodech, proč musíme snižovat závislost na fosilních materiálech.

Rosano, co ve vás vzbudilo zájem o alternativní materiály?

Již dávno jsem se zajímala o biomateriály a biodegradovatelné materiály jako alternativu k běžným plastům. Inspirací je pro mě způsob, kterým funguje příroda. Z něj se přece musíme učit. Můžeme například používat biomateriály pro výrobu plastů, které mají nejen menší dopad na životní prostředí, ale dokonce jsou lepší než běžné plasty? Způsob, kterým příroda poskládala různé součásti a vytvořila materiály, nám umožňuje vyrábět trvanlivé a konkurenceschopné produkty s konkrétními funkcemi, které vydrží i přes použití ekologických činidel. V roce 2001 byly bioplasty a biodegradovatelné plasty považovány za naprosté sci-fi.

Proč jsou bioplasty důležité?

Musíme skoncovat s naší závislostí na plastech založených na fosilních materiálech. Moře přetéká plastovým odpadem, který se nerozpadá, a plasty se hromadí také na skládkách, ze kterých unikají skleníkové plyny a kapaliny znečišťující naše vodstvo. Musíme už konečně něco udělat a toto je jediný způsob, jak se začít odvracet od běžných plastů vyrobených z fosilních materiálů.

Jak můžeme udržitelněji používat běžné plasty?

Musíme zajistit recyklaci maximálního možného množství. Tím snížíme používání původního materiálu – čím méně ropy vytěžíme, tím lépe. Musíme si ale uvědomit, že aktuální řešení je jen dočasné. Problém jen odsouváme a nakonec budeme odpad stejně řešit.   

Jaké výhody nabízí bioplast?

Bioplast je vyroben z obnovitelných zdrojů, např. cukrové třtiny nebo dokonce dřeva. To znamená, že se můžeme vyvarovat většině emisí skleníkových plynů a na konci svého cyklu životnosti je mnoho bioplastů biodegradovatelných – z přírody zpět do přírody.

Jak můžeme urychlit přechod na bioplasty?

Od roku 2001 jsme udělali velké pokroky a dnes již máme takové bioplasty, které dokážou ve výkonu konkurovat běžným plastům. Jsme ale pořád na začátku a stále probíhá zajímavý výzkum. Aktuálně jsme ve fázi, kdy potřebujeme průkopníky – firmy, které začnou nahrazovat běžné plasty bioplasty, protože když stoupne poptávka, budou následovat další investice do výzkumu, vývoje materiálů a infrastruktury. A to nás posune k novým bioplastům s konkrétními vlastnostmi, které budou fungovat jako opravdová alternativa pro konkrétní použití.

Jaký další vývoj v oboru materiálů nás čeká?

Již dnes máme technický know-how k tomu, abychom dokázali zužitkovat biomasu k extrakci polymerů z borovicových šišek, borovicových jehliček, lusků, stébel a další odpadní biomasy, která má jinak pro uplatnění nízkou hodnotu. Aby však mohly být tyto materiály dále zpracovávány a běžně nabízeny na trhu, je třeba dalšího výzkumu.

Jaké je to spolupracovat jako vědec s komerční sférou?

Aby bylo možné vyvinout produkty, které mohou skutečně změnit dopad na životní prostředí a splnit potřeby trhu, musí spolu akademická sféra a komerční sféra dobře spolupracovat. Jde o zkombinování tří pilířů: znalosti komerční sféry, potřeb oboru a reality odvětví bioplastů.

Spolupráce se společnosti HL Display je pozitivní, protože jim pomáhám identifikovat bioplasty, které fungují v procesu extrudování. Kromě toho provádím řadu laboratorních testů konečného produktu, abychom měli jistotu, že splňuje vysoké kvalitativní standardy společnosti HL. Byla to pro mě zajímavá cesta, na které jsem se mohla podělit o své akademické znalosti se skvělými odborníky a nalézt konkrétní řešení. Tento druh spolupráce je nezbytný k tomu, aby se výsledky výzkumu skutečně dostaly na trh. Abychom se posunuli z laboratoře a od vědeckých publikací do skutečného světa, potřebujeme více firem, jako je HL Display.

A výsledky?

Nás úspěch s vývojem produktu, který je nyní k dispozici na trhu, je pro mě opravdu povzbuzující. Dokázali jsme, že bioplasty mohou být konkurenceschopné. Když jsem začínala svoji kariéru, byly bioplasty jen sfi-ci, ale dnes jsou realitou.