The better shopping experience

Optimal-Black-Divider_Meny-Tolvsrod_HL-Display_2023_Norway_003.jpg

36 tun primárního plastu ušetřeného díky cirkulární nabídce!

Spolupracujeme s italským prodejcem Megamark, abychom společně ušetřili primární plast a snížili emise uhlíku.

V posledních letech se udržitelnost stala pro italského prodejce potravin Megamark jednou z hlavních oblastí zájmu. Tento prodejce potravin provozuje 115 vlastních a 350 sesterských prodejen a stejně jako mnoho jiných maloobchodníků používá Megamark ve svých prodejnách velké množství policových oddělovačů, aby udržel regály přehledně uspořádané a připravené pro nakupující - děličů, které jsou vyrobeny z plastu, aby odolaly opotřebení v maloobchodním prostředí.

Když bylo nutné tyto oddělovače vyměnit, rozhodla se společnost Megamark učinit další krok k vytvoření udržitelnějších prodejen a ve 115 vlastních prodejnách začala používat naše černé oddělovače Optimal™ vyrobené ze 100% recyklovaného plastu. Při počtu přibližně 800 děličů na prodejnu to znamená celkem 92 000 děličů, tedy úsporu přibližně 18 tun primárního plastu!

Předcházení vzniku plastového odpadu

Nepochybně se jedná o velký krok vpřed. Výměna 92 000 děličů by však znamenala také velké množství plastového odpadu - což Megamark ani HL nechtěly akceptovat. Řešení? Cirkulární nabídka v podobě sběru starých děličů z obchodů a jejich dalšího využití jako suroviny pro výrobu nových výrobků v továrnách HL.

Ačkoli to zní poměrně jednoduše, logistika je často jednou z největších výzev projektu cirkulární nabídky. Aby byla práce efektivní, rozhodly se týmy společností Megamark a HL zaměřit nejprve na vlastní prodejny a ty realizovat ve dvou vlnách s využitím stávajících logistických toků. Staré oddělovače z prvních 55 prodejen byly shromážděny v průběhu roku 2023 a odeslány k recyklaci do továren společnosti HL, dalších 60 prodejen bude následovat v roce 2024. To znamená, že dalších 18 tun plastu půjde k recyklaci namísto spalování, což znamená celkovou úsporu 36 tun primárního plastu a přibližně 90 tun emisí CO2* za celý projekt.... a to ani nezapočítáme možnost rozšíření projektu na sesterské prodejny.

Více informací o tomto projektu a mnoha dalších sledujte na tady!

* založeno na metodice výpočtu emisního faktoru u PET lahví pro EU : Eco invent, 2021. Je třeba odečíst uhlíkové náklady recyklačního procesu, ale očekává se, že budou velmi nízké, protože se týkají hlavně dopravy, která má ve srovnání s výrobou materiálu nízký podíl.