The better shopping experience

Shelf_light_HL-Display_03.jpg

Riešenia osvetlenia a napájania

Osvetlenie regálov predstavuje jednoduchý spôsob na prilákanie pozornosti na regál alebo značku a prispieva k vyšším predajom.

Rozráža často neprehľadné prostredie predajne, vytvára prvotriedny vzhľad a vzbudzuje dobrý pocit. Aby sa zabezpečilo požadované napájanie – nielen osvetlenia, ale takisto digitálnych obrazoviek a cenoviek novej generácie – je treba pracovať so spoľahlivými napájacími rozvodmi.