The better shopping experience

Data_policy_HL-Display_001.jpg

Ochrona prywatności w HL Display

HL Display gromadzi i przetwarza dane osobowe, głównie dotyczące pracowników, ale także osób do kontaktów z ramienia klientów i dostawców. Przetwarzając dane osobowe zwracamy uwagę na kwestie ochrony osób fizycznych i bezpieczeństwa ich danych osobowych.

Działamy w pełnej zgodzie z polityką firmy, wytycznymi i naszymi zobowiązaniami prawnymi. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i dostosowujemy nasze działania w przypadku zmian w legislacji. Doceniając Państwa zaufanie do HL Display, okazywane poprzez powierzanie nam danych osobowych, czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie integralności informacji.

Ochrona

Powierzone dane osobowe chronione są przed zniszczeniem, zmianą i rozpowszechnianiem. Korzystamy z systemów, w których stosujemy ochronę zgodnie z najlepszymi praktykami, a stopień ochrony zależy od stopnia wrażliwości przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Państwa integralność

Zgodnie z naszą formalną polityką, HL Display jest zobowiązany do zapewnienia integralności danych dotyczących każdej osoby. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do określonego i wcześniej zdefiniowanego celu. Przed zebraniem danych osobowych mamy obowiązek klarownie przedstawić Państwu kwestie związane z przetwarzaniem danych oraz Państwa prawa jako podmiotu danych. Wdrożyliśmy również procedury, które zapewniają przestrzeganie Państwa praw jako podmiotu danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przewarzania Państwa danych osobowych, zawsze można skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: privacy@hl-display.com