The better shopping experience

Recycled_plastic_from_HL Display-028.jpg

Wspieranie naszych klientów w procesie tworzenia sklepu działającego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Coraz więcej sprzedawców detalicznych i producentów zobowiązuje się do znacznego ograniczenia zużycia plastiku i odpadów, chcemy wspierać ich w tych staraniach.

W 2018 roku wprowadziliśmy HL Sustainable Choice, stale poszerzającą się gamę zrównoważonych rozwiązań merchandisingowych wykonanych z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, które pomogą Ci w stworzeniu własnego sklepu korzystającego z bardziej zrównoważonych rozwiązań. Od 1 stycznia 2020 r. będziemy oferować zrównoważone rozwiązania obejmujące aż jedną trzecią całości naszego asortymentu.

Zarówno tworzywa pochodzące z recyklingu, jak i materiały oparte na surowcach biologicznych odgrywają ważną rolę w drodze do stworzenia sklepu korzystającego z bardziej zrównoważonych rozwiązań. Obecnie oferujemy szereg rozwiązań dla handlu detalicznego wykonanych z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu lub biotworzywa. Dzięki zastosowaniu zrównoważonych rozwiązań HL chcemy pomóc Ci osiągnąć cel - stworzyć sklep oparty o zrównoważone rozwiązania.

vimeo video preview image

Dlaczego stosowanie zrównoważonych rozwiązań ma znaczenie?

Coraz bardziej widoczne jest, że rosnąca liczba konsumentów jest zaniepokojona stanem środowiska. Wraz z tą zmianą nastawienia wzrastają oczekiwania, że firmy będą stosować zrównoważone praktyki. Według ogólnoświatowych badań, 81% respondentów jest przekonanych, że firmy powinny przyczynić się do poprawy stanu środowiska (Nielsen, 2018). Ponieważ konsumenci stają się bardziej świadomi w kwestiach środowiskowych, stwarza to dla sprzedawców detalicznych i producentów marek szansę na rozwój. Kwestie dotyczące wprowadzania zrównoważonych rozwiązań dynamicznie się rozwijają, co pozwala firmom znaleźć nowe sposoby komunikowania się z konsumentami, których cieszą te zmiany.

  • HL Tworzywa sztuczne z recyklingu

    Recykling jest kluczem do ograniczenia ilości odpadów oraz przejścia od społeczeństwa z gospodarką liniową do społeczeństwa z gospodarką obiegową. Zainwestowaliśmy w sprzęt umożliwiający nam recykling surowców przemysłowych, zapewniając, że w procesie produkcyjnym wygeneruje się jak najmniejsza ilość odpadów. Ponadto, pozyskujemy materiały nadające się do powtórnego przetworzenia od zewnętrznych dostawców. Dostępność różni się w zależności od rodzaju tworzywa sztucznego. Najczęściej materiał pochodzący z recyklingu jest mieszany z materiałem oryginalnym, aby zapewnić spełnienie wymogów jakościowych dotyczących produktu końcowego. Zwiększony recykling jest dziś skutecznym sposobem na zmniejszenie oddziaływania na środowisko.

  • HL Biotworzywa

    Aby przejść do gospodarki obiegowej, musimy korzystać z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że na dłuższą metę musimy całkowicie unikać stosowania tworzyw sztucznych opartych na paliwach kopalnych. Wspólnie z KTH - Królewskim Instytutem Technologicznym ze Sztokholmu zaangażowaliśmy się w projekt znalezienia odpowiedniego bioplastiku, który może zastąpić PVC i ABS, których obecnie używamy: PLA. PLA jest biotworzywem wytwarzanym z zasobów odnawialnych, takich jak kukurydza i trzcina cukrowa i ulega biodegradacji. PLA można również stosować do produkcji metodą formowania wtryskowego. Przewiduje się, że zdolności produkcyjne PLA na świecie wzrosną o 50 procent w ciągu najbliższych pięciu lat. Umożliwi to bardziej wydajną produkcję materiału.

Przykłady zastosowań zrównoważonych rozwiązań

Dysponujemy największym portfolio na rynku, przejrzyj nasz asortyment!
Przejdź do naszego katalogu
HL-Display_Catalogue_2018.png
sustainable_choice_banner.png