The better shopping experience

Multivo-MAX,-K-Supermarket-Redi,-2018_025.jpg

Rozwiązania merchandisingowe

Główną potrzebą tradycyjnych sklepów wielkopowierzchniowych jest skupienie się na kontaktach z klientami i zachęcenie ich do ponownych zakupów. Rozwiązania merchandisingowe firmy HL zapewniają taką ekspozycję na półce, dzięki której zredukowany zostaje czas poświęcany na utrzymanie porządku, a także jak udowodniono notowany jest wzrost sprzedaży.

Rozwiązania merchandisingowe, takie jak sytemy z popychaczami, pojemniki na produkty sprzedawane luzem czy pojemniki grawitacyjne, pomagają stworzyć atrakcyjny wygląd sekcji, wyeksponować produkty, a jednocześnie skrócić czas potrzebny na sortowanie i ponowne uzupełnianie towaru, ograniczając przy tym marnotrawstwo.