HL-Sustainable-Choice-003.jpg

Korporativna odgovornost

HL Display ima dolgo tradicijo trajnostnega razvoja. Sprejemamo in spoštujemo svojo odgovornost do vseh svojih deležnikov in sledimo jasnim politikam in smernicam za zagotovitev stalnega ustvarjanja vrednosti.

Sistemi upravljanja

Odgovorna proizvodnja pomeni vodenje tovarn na učinkovit in okoljsko odgovoren način. HL Display si prizadeva nenehno izboljševati svoje okoljsko delovanje z upoštevanjem politik in standardov, z zmanjševanjem vpliva proizvodnje na okolje in sodelovanjem z etičnimi dobavitelji. Sistemi in politike upravljanja podjetja za kakovost, delo in vedenje zagotavljajo minimalno količino odpadkov in najvišje standarde varnosti med proizvodnjo.

  • Certifikat ISO

    HL Display je skladen s standardi ravnanja z okoljem SS-EN ISO 9001 in SS-EN ISO 14001, pri čemer je certificiranih 75 % proizvodnih obratov. Tovarni v Sundsvallu in Suzhou sta skladni tudi s standardom OHSAS 18001, naši tovarni v Gliwicah (Poljska) in Harlowu (UK) pa sta v postopku certificiranja.

  • Uredba REACH

    Pri izdelavi in nabavi novih materialov je HL Display skladen z Uredbo REACH, evropskim predpisom o kemikalijah. Dobavitelji morajo tudi zagotoviti skladnost z vsemi veljavnimi okoljskimi zakoni in podpisati pisno izjavo o skladnosti z Uredbo REACH.

  • Potrošnja energije

    Potrošnja vode je del proizvodnega procesa pri postopku hlajenja ekstrudiranih in brizganih plastičnih izdelkov. Tovarna podjetja HL Display v Gliwicah na Poljskem uporablja zaprt sistem vodnega hlajenja, s čimer reducira potrošnjo vode, medtem ko v tovarni Sundsvall na Švedskem potekajo priprave za znatno redukcijo potrošnje vode.

Trajnostna izbira podjetja HL

V letu 2017 smo reciklirali 90,2 % vseh plastičnih odpadkov proizvodnih obratov podjetja. Cilj podjetja HL Display je uporaba plastičnih odpadkov iz lastne proizvodnje in reciklirane plastike iz zunanjih virov za proizvodnjo novih izdelkov. Prav tako zdaj ponujamo izdelke, narejene iz plastike na biološki namesto na naftni osnovi, naša ambicija pa je, da do konca leta 2019 ponudimo trajnostno alternativo za 1/3 svojega portfelja.

Te nove izboljšave v proizvodnji so podjetje pripeljale korak bližje zmanjševanju okoljskega vpliva plastičnih odpadkov. Preberite več o trajnostni izbiri podjetja HL.

Družbena odgovornost

HL Display ceni in spoštuje svoje partnerje v vsakem kotičku sveta in si nenehno prizadeva za spodbujanje najvišjih etičnih standardov. S širjenjem podjetja smo začeli poslovati v Aziji, Evropi in na drugih celinah, naši poslovni standardi pa so se s prilagoditvami vsaki posamezni regiji še dvignili.

Od leta 2010 je HL Display član pobude UN Global Compact. Temeljne vrednote Združenih narodov in deset načel o človekovih pravicah, delu, okolju in boju proti korupciji so sestavni del strategije, kulture in vsakodnevnega delovanja podjetja.

Poročilo o napredku, ki ga vsako leto objavi HL Display, je ključni del zaveze podjetja do UN Global Compact. Kot vodilni na trgu si prizadevamo ne le biti v skladu z veljavno zakonodajo glede Global Reporting Initiative (GRI), temveč tudi postaviti standard zaupanja vrednega partnerja za poslovne sodelavce.

Work_at_HL-Display_05.jpg

Finančna odgovornost

Podjetje HL Display je zavezano k doseganju trajnostnosti, donosnosti in dolgoročne rasti z uporabo etičnih poslovnih praks in odgovornega trgovanja. Večina ekonomske vrednosti, ki jo ustvarja HL Display, se razdeli med deležnike podjetja, ki obsegajo dobavitelje, zaposlene, lastnike in posojilodajalce. Podjetje upošteva lokalne davčne predpise v vsaki državi, v kateri posluje.

Kodeks ravnanja

Kodeks ravnanja podjetja HL Display dokazuje njegovo močno stališče proti korupciji, to pa zagotavlja poštenost, integriteto in odgovornost v ravnanju zaposlenih in deležnikov. Z ničelno toleranco do podkupovanja, izsiljevanja in korupcije, s strogim spoštovanjem regulativnih zahtev in s storitvami za prijavo nepravilnosti Kodeks ravnanja jasno opredeljuje temeljna načela, ki jim mora slediti vsak predstavnik podjetja.