The better shopping experience

Data_policy_HL-Display_001.jpg

Izjava o zasebnosti podjetja HL Display

HL Display zbira in obdeluje osebne podatke, predvsem o zaposlenih, a tudi kontaktne podatke strank in dobaviteljev. Pri obdelavi osebnih podatkov upoštevamo varstvo in integriteto posameznika in njegovih podatkov.

Delujemo strogo v skladu s politikami, smernicami in pravnimi obveznostmi podjetja. Upoštevamo obstoječe predpise o varstvu osebnih podatkov in se v primeru sprememb predpisov poučimo o novostih. Da nam zaupate svoje osebne podatke, je za nas zelo pomembno in z vso odgovornostjo zagotavljamo vašo integriteto.

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki so zaščiteni pred uničenjem, spreminjanjem in širjenjem. Uporabljamo sisteme z zaščito v skladu z najboljšimi praksami in ustrezno zaščito za občutljive osebne podatke, ki jih obdelujemo.

Vaša integriteta

V skladu z našimi formalnimi politikami HL Display zagotavlja integriteto vsakega posameznika. Zbiramo in obdelujemo samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za konkreten in vnaprej določen namen. Pred zbiranjem osebnih podatkov jasno dorečemo obdelavo osebnih podatkov in vaše pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Imamo tudi programe, ki zagotavljajo, da so vaše pravice osebe, na katero se podatki nanašajo, izpolnjene v skladu z veljavnimi predpisi.

Če imate vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, nas lahko vedno kontaktirate. Pošljite e-pošto na naslov: privacy@hl-display.com