The better shopping experience

IMG_9825.jpg

Yritysvastuu

HL Display on noudattanut kestävää kehitystä jo pitkään. Toimimme vastuullisesti ja kaikkia sidosryhmiämme kunnioittaen, noudattamalla selkeitä ohjeita sekä toimintaperiaatteita jatkuvan laadun kehityksen takaamiseksi.

HL Display on ollut jäsenenä YK:n Global Compact -aloitteessa vuodesta 2010 alkaen. Olemme sitoutuneet sen kymmeneen periaatteeseen ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption vastaisuuden puolesta.  

Julkaisemme vuosittain raportin asioiden kehittymisestä. Markkinajohtajana emme pyri pelkästään noudattamaan nykyistä Global Reporting Initiative:n (GRI) lainsäädäntöä, vaan asettamaan tason luotettavana partnerina liikekumppaneille. 

Corporate-responsibility-chart-FI.gif

Sitoutumisemme luoda parempia ostokokemuksia on myös sitoutumista kestävään kehitykseen.

Tavoitteenamme onkin olla alamme johtava toimija.

Tässä ovat keskisimmät päämäärämme:  

 • Auttaa asiakkaita vähentämään jätettä

  Tarjoamme tuotteita, jotka ovat valmistamisen lisäksi resurssitehokkaita myös kuljetuksen ja asennuksen yhteydessä. Sitoudumme antamaan tietoa tuotteiden käsittelystä niiden käyttöiän jälkeen. Tavoitteenamme on tarjota tuotevalikoimastamme yksi kolmasosa Sustainable Choice -vaihtoehtona vuoden 2019 loppuun mennessä.

 • Luoda loistava työympäristö

  Luomme työpaikan, jossa työntekijät elävät yrityksen arvojen mukaan. Virtaviivaistamme prosessejamme, jotta kaikilla työntekijöillämme on saman laatuinen työntekijäkokemus. Edistämme ja mittaamme työntekijöidemme työtyytyväisyyttä. Houkuttelemme ja palkkaamme talentteja.

 • Ajamme toimintojen jatkuvaa kehitystä keskittymällä resurssien tehokkaaseen käyttöön

  Tavoitteenamme on kierrättää 100 prosenttia tuotantojätteestä. Pyrimme käyttämään uusiutuvista lähteistä tuotettua energiaa. Vähennämme vedenkulutusta tuotannossamme. Tavoitteenamme on, että kaikki tehtaamme ja logistiikkakeskuksemme ovat ISO 14001 ja OHSAS 18001 -sertifioituja vuoteen 2020 mennessä. Seuraamme aktiivisesti hankkeita yhteistyökumppaneidemme kanssa, pienentääksemme kuljetuksista syntyvää hiilijalanjälkeä.

 • Vastuullisuus koko toimitusketjun läpi

  Odotamme kaikkien toimittajiemme allekirjoittavan ostokäytäntösopimuksemme. Turvaamme yhdistymisvapauden, syrjinnän ja korruption vastaisen toiminnan, sekä turvallisen työympäristön toimimalla jatkuvasti toimintaperiaatteidemme tavoitteiden mukaisesti. Varmistamme, että kaikki työntekijämme allekirjoittavat ja noudattavat käytännesääntöjämme.

Johtamisjärjestelmät 

Vastuullisella tuotannolla tarkoitetaan tehtaiden toimintaa tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ympäristövastuullisempaa toimintaa noudattamalla toimintaperiaatteita ja standardeja, vähentämällä ympäristön kuormitusta tuotannossa sekä työskentelemällä eettisten toimittajien kanssa. Yrityksen johtamisjärjestelmät sekä laatua, työskentelyä ja käyttäytymistä koskevat toimintatavat takaavat jätteiden vähenemisen sekä korkeimmat turvallisuusstandardit tuotannossa. 

 • ISO-sertifiointi

  Noudatamme ympäristöhallinnon standardeja SS-EN ISO 9001 sekä SS-EN ISO 14001, joilla 75 prosenttia tuotantolaitoksista on sertifioitu. Tehtaat Sundsvallissa ja Suzhoussa noudattavat myös standardia OHSAS 18001. Lisäksi tehtaissa Gliwicessä (Puola) sekä Harlowssa (UK) sertifiointi on käynnissä.

 • REACH

  Uusia materiaaleja hankkiessa ja käyttäessä noudatamme EU:n kemikaalilainsäädännön REACH -asetusta. Tavarantoimittajien tulee myös osoittaa noudattavansa kaikkia sovellettavia ympäristölakeja, sekä allekirjoitettava REACH -asetukseen liittyvä kirjallinen sopimus.

HL Sustainable Choice

Yhtiömme tuotantolaitosten muovijätteestä 97,1 prosenttia kierrätettiin vuonna 2018. Tavoitteenamme on käyttää omasta tuotannosta kertyvän muovijätteen lisäksi muualta saatavaa kierrätettyä muovia uusien tuotteiden valmistamiseen. Tarjoammekin nyt biopohjaisesta muovista valmistettuja tuotteita öljypohjaisen muovin sijaan, ja päämääränämme on tarjota vuoden 2019 loppuun mennessä yksi kolmasosa tuotevalikoimastamme vastuullisempana vaihtoehtona. 

Nämä uudet kehitykset tuotannossa ovat vieneet yhtiömme askeleen lähemmäksi muovijätteiden ympäristövaikutusten vähentämistä.   

Lue lisää HL Sustainable Choice -ratkaisusta.

Sustainable-choice for-web.jpg

Sosiaalinen vastuu

Kunnioitamme yhteistyökumppaneitamme ympäri maailmaa sekä pyrimme jatkuvasti edistämään korkeimpia eettisiä standardeja. Laajennettuamme ja aloitettumme toiminnan Aasiassa, Euroopassa ja muissa maanosissa, liiketoiminnan taso nostettiin voidaksemme mukautua jokaiselle alueelle. 

 

Taloudellinen vastuu

Olemme sitoutuneet saavuttamaan kestävää kehitystä, kannattavuutta sekä pitkällä aikavälillä tapahtuvaa kasvua soveltamalla eettisiä liiketoimintatapoja sekä vastuullista kaupankäyntiä. Suurin osa tuottamastamme taloudellisesta arvosta jaetaan yrityksen sidosryhmille, joihin kuuluvat toimittajat, työntekijät, omistajat ja lainanantajat. Yhtiömme noudattaa kussakin toimimassaan maassa sen paikallisia verolakeja. 

Käytännesäännöt

HL Displayn käytännesäännöt kuvaavat yrityksen vahvan kannan korruptiota vastaan takaamalla, että työntekijämme ja sidosryhmämme toimivat rehellisesti, lahjomattomasti sekä vastuullisesti.

Käytännesäännöt määrittelevät selkeästi perusperiaatteet, joita jokaisen yrityksen edustajan tulee noudattaa. Niissä ei suvaita minkäänlaista lahjontaa, kiristystä tai korruptiota ja ne edellyttävät lakisääteisten vaatimusten tiukkaa noudattamista. Työntekijöillämme ja partnereillamme on tärkeä rooli ilmaista huolensa, mikäli he epäilevät väärinkäytöksiä, jotka eivät ole eettisten ohjeidemme mukaisia. Klikkaa tästä tehdäksesi ilmoitus.

Tarjoamme ulkopuolisen toimittajan ylläpitämän ilmiantopalvelun, jossa epäilyt voidaan ilmoittaa nimettömästi ja turvallisesti. WhistleB on täysin erillään työntekijöiden IT järjestelmistä sekä verkkopalveluista eikä se säilytä IP-osoitteita tai muita tietoja, joista ilmiantajan voisi jäljittää. Kaikki ilmoitukset on salattu ja vain nimetyt henkilöt voivat purkaa salaukset.

Yrityksessämme on myös selkeä käytäntö, että tarjoamme jokaiselle työntekijälle samat mahdollisuudet riippumatta taustasta, sukupuolesta, etnisyydestä tai iästä, lisäksi noudatamme yhtiön toimintatapoja määrittelevää  yritysvastuukäytäntöämme (CR Policy). Tarjoamme työntekijöille turvallisen ja kehittyvän työpaikan, jossa kunnioitetaan työntekijöiden oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin sekä kannustetaan liittymään ammattiliittoihin. 

Yrityksen toimittajien odotetaan noudattavan yritysvastuukäytäntöä allekirjoittamalla ostokäytäntösopimuksen, joka sisältää ihmisoikeuksia, työvoimaa ja korruption ehkäisemistä koskevia vaatimuksia ja tietoja. HL Displayn edustajat käyvät säännöllisesti toimittajien luona valvomassa, että sääntöjä ja ympäristönsuojeluun liittyviä asioita noudatetaan.