HL-Sustainable-Choice-003.jpg

Yritysvastuu

HL Display on jo pitkään noudattanut kestävää kehitystä. Toimimme vastuullisesti ja kunnioittaen kaikkia sidosryhmiämme kohtaan, noudattamalla selkeitä ohjeita sekä toimintaperiaatteita jatkuvan laadun kehityksen takaamiseksi.

Johtamisjärjestelmät

Vastuullisella tuotannolla tarkoitetaan tehtaiden toimintaa tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ympäristövastuullisempaa toimintaa noudattamalla toimintaperiaatteita ja standardeja, vähentämällä ympäristön kuormitusta tuotannossa sekä työskentelemällä eettisten toimittajien kanssa. Yrityksen johtamisjärjestelmät sekä laatua, työskentelyä ja käyttäytymistä koskevat toimintatavat takaavat jätteiden vähenemisen sekä korkeimmat turvallisuusstandardit tuotannossa.

  • ISO-sertifiointi

    Noudatamme ympäristöhallinnon standardeja SS-EN ISO 9001 sekä SS-EN ISO 14001, joilla 75 prosenttia tuotantolaitoksista on sertifioitu. Tehtaat Sundsvallissa ja Suzhoussa noudattavat myös standardia OHSAS 18001. Lisäksi tehtaissa Gliwicessä (Puola) sekä Harlowssa (UK) sertifiointi on käynnissä.

  • REACH

    Uusia materiaaleja hankkiessa ja käyttäessä noudatamme EU:n kemikaalilainsäädännön REACH -asetusta. Tavarantoimittajien tulee myös osoittaa noudattavansa kaikkia sovellettavia ympäristölakeja, sekä allekirjoitettava REACH -asetukseen liittyvä kirjallinen sitoumus.

  • Energiankulutus

    Vettä käytetään suulake- sekä ruiskupuristettujen muovien tuotannossa niiden viilentämiseksi. Gliwicen tehdas Puolassa käyttää suljettua jäähdytysvesijärjestelmää vähentääkseen veden kulutusta. Sundsvallin tehtaalla Ruotsissa puolestaan on valmistelutyöt käynnissä vedenkulutuksen vähentämiseksi.

HL Sustainable Choice

Yhtiömme tuotantolaitosten muovijätteestä 90,2 prosenttia kierrätettiin vuonna 2017. Tavoitteenamme on käyttää omasta tuotannosta kertyvän muovijätteen lisäksi muualta saatavaa kierrätettyä muovia uusien tuotteiden valmistamiseen. Tarjoammekin nyt biopohjaisesta muovista valmistettuja tuotteita öljypohjaisen muovin sijaan, ja päämääränämme on tarjota vuoden 2019 loppuun mennessä yksi kolmasosa tuotevalikoimastamme vastuullisempana vaihtoehtona.

Nämä uudet kehitykset tuotannossa ovat vieneet yhtiömme askeleen lähemmäksi muovijätteiden ympäristövaikutusten vähentämistä. Lue lisää HL Sustainable Choice -ratkaisusta.

Sustainable-choice for-web.jpg

Sosiaalinen vastuu

Kunnioitamme yhteistyökumppaneitamme ympäri maailmaa sekä pyrimme jatkuvasti edistämään korkeimpia eettisiä standardeja. Laajennettuamme ja aloitettumme toiminnan Aasiassa, Euroopassa ja muissa maanosissa, liiketoiminnan taso nostettiin voidaksemme mukautua jokaiselle alueelle.

Vuodesta 2010 alkaen HL Display on ollut jäsenenä YK:n Global Compact -aloitteessa jäsenenä - ja olemme sitoutuneet sen kymmeneen periaatteeseen ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption vastaisuuden puolesta. Julkaisemme vuosittain raportin asioiden kehittymisestä, ja odotamme toimittajiemme toimivan samojen periaatteiden mukaisesti.

Work_at_HL-Display_05.jpg

Taloudellinen vastuu

Olemme sitoutuneet saavuttamaan kestävää kehitystä, kannattavuutta sekä pitkällä aikavälillä tapahtuvaa kasvua soveltamalla eettisiä liiketoimintatapoja sekä vastuullista kaupankäyntiä. Suurin osa tuottamastamme taloudellisesta arvosta jaetaan yrityksen sidosryhmille, joihin kuuluvat toimittajat, työntekijät, omistajat ja lainanantajat. Yhtiömme noudattaa kussakin toimimassaan maassa sen paikallisia verolakeja.

Käytännesäännöt

HL Displayn käytännesäännöt kuvaavat yrityksen vahvan kannan korruptiota vastaan takaamalla, että työntekijämme ja sidosryhmämme toimivat rehellisesti, lahjomattomasti sekä vastuullisesti. Käytännesääntömme määrittelevät selkeät perusperiaatteet, joita jokaisen yrityksen edustajan tulisi noudattaa. Niissä ei suvaita minkäänlaista lahjontaa, kiristystä tai korruptiota, ja niihin sisältyy kolmansien osapuolien ilmiantopalvelu.

Yrityksessämme on myös selkeä käytäntö, että tarjoamme jokaiselle työntekijälle samat mahdollisuudet riippumatta taustasta, sukupuolesta, etnisyydestä tai iästä, lisäksi noudatamme yhtiön toimintatapoja määrittelevää  yritysvastuukäytäntöämme (CR Policy). Tarjoamme työntekijöille turvallisen ja kehittyvän työpaikan, jossa kunnioitetaan työntekijöiden oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin sekä kannustetaan liittymään ammattiliittoihin.

Yrityksen toimittajien odotetaan noudattavan yritysvastuukäytäntöä allekirjoittamalla ostokäytäntösopimuksen, joka sisältää ihmisoikeuksia, työvoimaa ja korruption ehkäisemistä koskevia vaatimuksia ja tietoja. HL Displayn edustajat käyvät säännöllisesti toimittajien luona valvomassa, että sääntöjä ja ympäristönsuojeluun liittyviä asioita noudatetaan.