The better shopping experience

IMG_9825.jpg

Responsabilitatea corporativă

HL are o experienta indelungata in dezvoltarea sustenabila. Acceptam si ne recunoastem responsabilitatea fata de toate partile noastre interesate si respectam politici clare si recomandari pentru a asigura crearea de valoare continuata.

Politica noastră de responsabilitate corporativă

Operațiunile noastre se bazează pe valorile, viziunea și misiunea companiei. Prezentăm abordarea noastră față de responsabilitatea corporativă în Politica noastră de responsabilitate corporativă, Codul de conduită și Codul de conduită pentru furnizori (înlocuind politica de achiziții începând cu 2021).

Angajamentele noastre

HL este membru al Pactului Global al Națiunilor Unite din 2010. Principiile Pactului Global privind drepturile omului, munca, mediul și anticorupția au fost o parte integrantă a strategiei, culturii și operațiunilor noastre de zi cu zi. În cursul anului 2020, HL a devenit semnatarii inițiativei țintelor bazate pe știință și planificăm stabilirea țintelor noastre bazate pe știință în 2021.

În 2019, HL a analizat cele șaptesprezece obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite și le-a identificat pe cele pe care avem cel mai mare impact pe parcursul eforturilor noastre de afaceri și durabilitate. Au fost selectate trei obiective de dezvoltare ca fiind cele mai importante de abordat:

Prioritățile cheie ale HL

 • Ajutam clienții să creeze magazine mai sustenabile

  HL oferă soluții sustenabile, cu accent pe tratarea produsului la sfârșitul vieții. Ne propunem să extindem oferta Sustainable Choice și, pe lângă abordarea unor chestiuni precum risipa alimentară și de ambalaje, oferim produse eficiente din punct de vedere al resurselor, și de durată.

 • Crearea celui mai bun loc de muncă

  HL investește continuu în medii de lucru incluzive și sigure pentru angajații noștri - îmbrățișând diversitatea și egalitatea. Creăm un loc de muncă în care oamenii trăiesc valorile HL și în care toți angajații aderă la Codul de conduită.

 • Imbunătățiriea continua a operațiunilor

  Ambiția HL este de a reduce amprenta de carbon a operațiunilor noastre și de a crește utilizarea materialelor reciclate și ecologice. Ne angajăm să reducem consumul de materii prime și apă, precum și să îmbunătățim eficiența transportului.

 • Asigurarea responsabilitatii de-a lungul lantului de aprovizionare

  HL are o evaluare cuprinzătoare a riscurilor furnizorilor și solicită tuturor furnizorilor să semneze și să adere la Codul de conduită pentru furnizori. Acesta stabilește poziția puternică a companiei împotriva corupției, asigurându-se că angajații și părțile interesate practică onestitatea, integritatea și responsabilitatea.

Total.JPG

Obiective 2023

 • Ajutam clienții să creeze magazine mai sustenabile

  Pentru a crește vânzările ofertei HL Sustainable Choice cu 10% pe an și pentru a lansa oferta noastră circulară pe mai multe piețe.

 • Crearea celui mai bun loc de muncă

  Pentru ca sondajul anual de implicare a angajaților al HL să arate că cel puțin 73% dintre angajați se confruntă cu șanse egale. Pentru a obține un indice de angajament general de 76 și pentru a asigura că nu există accidente care duc la absență. De asemenea, pentru a reduce rata de frecvență a accidentărilor ce duc la absenta cu 5% de la an la an.

 • Imbunătățiriea continua a operațiunilor

  Livram planul de reducere a CO₂ stabilit în conformitate cu SBTi. De asemenea, creșterea utilizării materialelor reciclate cu 10% de la an la an.

 • Asigurarea responsabilitatii de-a lungul lantului de aprovizionare

  Sa ne asiguram că furnizorii reprezintă 90% din cheltuieli care să fie acoperite în autoevaluarea furnizorilor. De asemenea, ca 85% dintre furnizorii noștri importanți să semneze Codul nostru de conduită pentru furnizori. În cele din urmă, au zece audituri la fața locului.

Lanțul nostru valoric:

Value_Chain_230329_WEB.png
Recycled_plastic_from_HL Display-021.jpg
GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_039.jpg
GLIWICE_MEETING_POLAND_HL-Display_2019_009.jpg

Responsabilitatea de mediu

Ne recunoaștem responsabilitatea de a contribui la combaterea schimbărilor climatice și ne angajăm să folosim resursele de mediu cu grijă. Pe măsură ce ne străduim să conducem dezvoltarea de soluții inovatoare și durabile, reducerea utilizării de plastic virgin, energie și apă în procesele noastre de producție, precum și reducerea deșeurilor de producție sunt priorități pentru HL.

Responsabilitatea sociala

Apreciem și respectăm partenerii noștri comerciali din fiecare colț al globului și ne străduim continuu să promovăm cele mai înalte standarde etice. Pe măsură ce compania s-a extins și a început să opereze în Asia, Europa și alte continente, standardele noastre de desfășurare a afacerilor au fost ridicate pentru a se adapta fiecărei regiuni unice.

Responsabilitatea financiara

Ne angajăm să obținem sustenabilitatea, profitabilitatea și creșterea pe termen lung prin aplicarea practicilor de afaceri etice și tranzacționând în mod responsabil. Majoritatea valorii economice generate de HL este distribuită părților interesate ale companiei, care includ furnizori, angajați, proprietari și creditori. Compania respectă legile fiscale locale din fiecare țară în care activăm.

Codul de conduită

Codul nostru de conduită stabilește standardele și poziția companiei cu privire la condițiile de muncă, conflictele de interese, conformitatea, mită și problemele de mediu. Ne ghidează în modul în care tratăm oamenii din compania noastră și furnizorii noștri.

Angajații

Codul de conduită al HL demonstrează poziția noastră puternică împotriva corupției, asigurându-ne că angajații și părțile interesate practică onestitatea, integritatea și responsabilitatea. Cu o atitudine de lipsă de toleranță cu privire la mită, extorcare sau corupție și cu respectarea strictă a cerințelor de reglementare, Codul de conduită definește în mod clar principiile fundamentale pe care fiecare reprezentant al companiei ar trebui să le urmeze.

Furnizorii

HL crede în responsabilitatea socială și de mediu și în conduita etică și se așteaptă ca partenerii săi de afaceri să facă același lucru. HL este dezvoltat având în vedere sustenabilitatea pe termen lung, care include și construirea de relații durabile cu partenerii noștri de afaceri. În plus, HL și partenerii săi de afaceri au obligația față de toate părțile interesate de a respecta standarde înalte de integritate și de utilizare corectă.

Denuntarea de catre Angajati

Angajatii si partenerii nostri au un rol important in a manifesta ingrijorare daca suspecteaza nereguli care nu sunt conforme cu instructiunile noastre etice. Oferim un serviciu de denuntare a tertilor, care este administrat de o parte externa, unde suspiciunile pot fi raportate anonim si in siguranta. Denuntarea este complet diferita de sistemele IT ale angajatorului si serviciile web si nu pastreaza adresele IP sau alte date care ar putea identifica un denuntator. Toate rapoartele sunt pe deplin criptate si pot fi decriptate numai de persoane desemnate.

HL este un angajator care garateaza egalitatea de sanse si adera la Politica proprie de Responsabilitate Corporativa care defineste cum va functiona compania. Compania ofera un loc de munca sigur si in curs de dezvoltare, pentru angajati, prin respectarea drepturilor angajatilor la negociere colectiva si incurajarea participarii la sindicate.

Aderarea stricta la Politica de Responsabilitate Corporativa este asteptata de furnizorii companiei carora li se solicita sa semneze o politica de achizitii care contine cerintele si informaiile in legatura cu drepturile omului, munca si anti-coruptia. Reprezentantii lui HL Display viziteaza in mod regulat furnizorii pentru a monitoriza probleme de respectare si mediu.

Sistemele de management

Producția responsabilă înseamnă conducerea fabricilor într-un mod eficient și responsabil față de mediu. HL se străduiește să își îmbunătățească continuu performanța de mediu prin respectarea politicilor și standardelor, reducând impactul asupra mediului al producției sale și lucrând cu furnizori etici. Sistemele și politicile de management ale companiei pentru calitate, muncă și conduită asigură pierderi minime și cele mai înalte standarde de siguranță în timpul producției.

 • Certificare ISO

  HL respectă standardele de management de mediu SS-EN ISO 9001 și SS-EN ISO 14001, 75% din unitățile de producție fiind certificate.

 • REACH

  Atunci când produce și achizitionează materiale noi, HL respectă REACH, legislația UE privind substanțele chimice. Furnizorii trebuie, de asemenea, să garanteze conformitatea cu toate legile de mediu aplicabile și să semneze un angajament scris cu privire la REACH.

GLIWICE_HEAT-BENDING_POLAND_HL-Display_2019_029.jpg