Sustainable_choice_KTH_HL-Display_027.jpg

Bioplaster var tidigare science fiction, nu är det verklighet

HL samarbetar med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och IVL, Svenska Miljöinstitutet för att utveckla produkter av biomaterial för att minska användningen av fossilbaserade plaster i HL:s produkter.

Vi träffade Rosana Moriana Torro som ledde arbetet vid KTH, för att tala mer om det senaste inom bioplaster och varför vi måste minska vårt beroende av fossilbaserade material.

Rosana, vad var det som fick dig intresserad av alternativa material?

Jag blev tidigt intresserad av biobaserade och biologiskt nedbrytbara material som alternativ till konventionella plaster. Jag inspireras av hur naturen fungerar och tycker att vi behöver lära från den. Kan vi till exempel använda biomaterial till att skapa plaster som inte bara har mindre påverkan på miljön, utan också presterar bättre än konventionella plaster? På samma sätt som naturen sammanfogar olika föreningar för att skapa material kan vi lära oss att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga produkter med specifika funktioner med mindre påverkan på miljön. På den tiden, 2001, verkade konkurrenskraftiga biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster vara en fantasi.

 

Varför är de viktigt med biobaserade plaster?

Vi måste sluta med vårt beroende av fossilbaserade plaster. Havet fylls upp med plastavfall som inte bryts ner och plast hopar sig i avfallsdeponier som läcker växthusgaser och vätskor som förorenar vårt vatten. Vi måste göra något konkret åt detta och det enda sättet är att vi börjar lämna konventionella fossilbaserade plaster.

Hur kan vi använda konventionella plaster på ett mer hållbart sätt?

Vi måste se till att vi återvinner så mycket vi kan. Genom återvinning minskar vi användningen av råmaterial - ju mindre olja vi utvinner från marken desto bättre. Men vi måste inse att det bara är en tillfällig lösning. Vi skjuter bara upp problemet, så småningom kommer vi ändå att behöva hantera avfallet.

Vilka är fördelarna med bioplaster?

Bioplaster är tillverkade av förnyelsebara resurser som sockerrör och även trä. Det innebär att vi kan undvika de flesta utsläpp av växthusgaser och när produkterna är uttjänta är många bioplaster biologiskt nedbrytbara - från naturen, tillbaka till naturen.

Hur kan vi skynda på övergången till bioplaster?

Vi har kommit långt sedan 2001 idag har vi bioplaster som kan konkurrera prestandamässigt med konventionella plaster. Det är dock fortfarande i ett tidigt skede och det finns en hel del spännande forskning som pågår. Vi behöver pionjärer, företag som börjar ersätta konventionell plast med bioplast, för med ökad efterfrågan följer investeringar i forskning, materialutveckling och infrastruktur. Detta faktum kommer att driva på utvecklingen av nya biobaserade plaster med specifika egenskaper som ska fungera som verkliga alternativ för specifika tillämpningar.

Vad kan vi förvänta oss härnäst beträffande materialutveckling?

Vi har redan det tekniska kunnandet för att utnyttja restbiomassa i syfte att utvinna polymerer ur kottar, tallbarr, skal, halm och annat bioavfall som har en lågt användningsvärde. Men ytterligare forskning behövs innan dessa material kan bearbetas och marknadsföras kommersiellt.

Hur är det att, som forskare, samarbeta med industrin?

För att utveckla produkter som kan ha en verkligt positiv inverkan på miljön och uppfylla marknadens behov måste den akademiska världen och industrin samarbeta. Det handlar om att kombinera tre områden: den akademiska världens kunskap, industrins behov och bioplastsektorns verklighet.

Att arbeta med HL Display är ett bra exempel. Jag hjälpte till att identifiera en bioplast som fungerar i extruderingsprocessen och jag också utfört en rad laboratorietester av den slutliga produkten för att säkerställa att den uppfyller HL:s höga kvalitetskrav. Det har varit en spännande resa som har givit mig möjlighet att dela min akademiska kunskap med kunniga yrkesmänniskor i syfte att hitta en specifik användbar lösning. Denna sorts samarbete är nödvändig för att överföra forskningskunskapen till den verkliga marknaden. Vi behöver fler företag som HL Display för att kunna flytta från labbet och journaler till aktieägarna och samhället.

Och resultaten?

För mig är det mycket tillfredsställande att vi lyckats utveckla en produkt som nu finns på marknaden. Vi har visat att bioplaster kan vara konkurrenskraftiga. I början av min karriär brukade bioplaster vara science fiction, men nu är det verklighet.