Recycled_plastic_from_HL Display-028.jpg

HL Sustainable Choice

Vi stöttar branschens målsättning att minska plastanvändningen och hitta hållbara alternativa produktlösningar.

Det är vår ambition att under 2019 erbjuda våra kunder ett sortiment som till en tredjedel består av hållbara material. Därför har vi lanserat HL Sustainable Choice som är ett växande sortiment av hållbara exponeringslösningar tillverkade av förnyelsebara eller återvunna material för att stötta er på resan mot en mer hållbar butik.

För att få ta reda på fakta och få mer kunskap började vi samarbeta med KTH Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och IVL, Svenska Miljöinstitutet, för att utveckla produkter i biobaserade material i syfte att minska användningen av fossilbaserad plast i våra produkter. IVL hjälpte oss att bättre förstå hur en plastprodukt påverkar miljön under hela sin livscykel, från utvinningen av råvaror till hanteringen av uttjänta produkter. Vi samarbetade sedan med KTH för att hitta rätt material som var biobaserad, nedbrytbar och hade de rätta egenskaperna för att tillverka en högkvalitativ produkt.

Resultatet av detta arbete är HL Sustainable Choice, som består i ett brett, alltjämt växande utbud av hållbara marknadsföringslösningar i förnybara eller återvunna material som kompletterar vårt ursprungliga sortiment. Vi började med hyllkantslister och hylltalare och vår ambition är att 2019 kunna erbjuda våra kunder ett sortiment som till en tredjedel består av hållbara material.

Mot en mer hållbar lösning

Både återvunnen och biobaserad plast spelar en viktig roll under resan mot en mer hållbar butik. Användning av återvunnen plast är ett sätt som direkt minskar miljöavtrycket eftersom det leder till minskad användning av nytillverkad jungfruplast. Användning av biobaserad plast som tillverkas av förnybara resurser, som till exempel sockerrör och majs, innebär däremot att man undviker fossilbaserad plast helt och hållet. Så det finns inget enkelt svar på vilken väg som är rätt att gå, men det är slutmålet som är det viktiga. Med HL Sustainable Choice vill vi hjälpa dig komma närmare det målet - att bli en mer hållbar butik.

Till pressmeddelandet om HL Sustainable Choice

Frågor & Svar om Sustainable Choice

vimeo video preview image
Vi har det bredaste utbudet på marknaden, bläddra bland vårt sortiment!
Till katalog
HL-Display_Catalogue_2018.png
sustainable_choice_banner.png