Data_policy_HL-Display_001.jpg

Hantering av personuppgifter

HL Display samlar in och behandlar personuppgifter, i huvudsak om våra anställda men även gällande kund- och leverantörskontakter. När individuell information behandlas tar vi hänsyn till individens skydd och integritet.

Vi följer noggrant vår centrala personuppgiftspolicy, riktlinjer och aktuella juridiska skyldigheter. Vi följer befintligt regelverk beträffande skydd av personuppgifter och håller oss uppdaterade om förändringar av lagar och förordningar. Ditt förtroende att dela dina personuppgifter med oss är av stor vikt för oss och vi ansvarar för att din integritet skyddas.

Skydd

Dina personuppgifter är skyddade mot förstörelse, ändringar och spridning. Vi använder relevanta rekommenderade system enligt gällande skydd samt lämpligt skydd i relation till de personuppgifter som vi behandlar.

Din integritet

I enlighet med vår formella policy säkrar vi på HL Display varje individs personliga integritet. Vi samlar bara in och behandlar personuppgifter som är nödvändiga för det specifika och förbestämda ändamålet. Vi är fullt transparenta om behandlingen av personuppgifterna och om den registrerades rättigheter innan vi samlar in personuppgifterna. Vi har även fasta rutiner beträffande att säkerställa dina rättigheter som registrerad i enlighet med gällande lagstiftning.

Du kan alltid kontakta oss på följande e-postadress om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter: privacy@hl-display.com