Loreal-bespoke_solution_HL-Display_010.jpg

Kundanpassade lösningar och tjänster

HL är en prisbelönt leverantör till butiker och varumärken. Vi hjälper våra kunder att lyckas genom att påverka kundernas beteende i butiken.

Genom att skapa idéer som fungerar i butiksmiljön strävar vi efter att leverera permanenta lösningar som ger en kommersiell fördel för varumärken, återförsäljare och deras personal.

Stor internationell aktör eller en lokal hjälte, en POS-display i multimaterial, ett kategoriprojekt eller ett tråg. Med tjänster inom design, konstruktion och prototypframtagning skapar vi förutsättningar till framgång i våra kunders projekt – från idéutformning till installation.

Gillette,-Stora-COOP-Häggvik,-2018_009.jpg


Kundanpassad design och tjänster:

 • Idéutformning
 • Skapande och design - visuellt i 2D/3D
 • Modeller
 • Prototyper

Implementering och genomförande:

 • Egen tillverkning i multimaterial
 • Kit packing & warehousing
 • Installation och support i butik
 • Projektledning
 • Logistikhantering
 • Kundservice
Scholl_Bespoke_solution_HL-Display.jpg
Illuminated_shelf_tray_HL-Display_0552.jpg
Bespoke_solution_from_HL-Display.jpg

Våra kundanpassade lösningar och tjänster täcker följande områden:

Säkra hyllplats

 • Tråg
 • Lösningar för frammatning
 • Profilering och hyllkommunikation
 • Guidning till köp
 • Belysning

Lösningar för olika kategorier

 • Toppskyltar
 • Guidning till utbildning för konsumenten
 • Segmentering
 • Lösningar för frammatning
 • Exponeringshjälpmedel för produkter och varumärken

Display & Shop-in-Shop

 • Varuexponering på hyllan
 • Sekundär placering
 • Pick & mix

Digital skyltning

 • Guidning till köp
 • Kampanjer

Stöldförebyggande

 • Stöldlarm
 • Långsamma frammatningssystem
 • Stöldskyddslösningar