Iron_HL-Display_002.jpg

Historien om HL Display

Från ett litet resande enmansband till en global ledare i över 50 länder. Detta är historien om HL Display.

Året var 1954 när en kringresande säljare i Borlänge uppmärksammade ett problem. Harry Lundvall hade noterat att produkter i butik var dåligt exponerade och utbudet prisetiketter var begränsade på marknaden. Under en tid när handelsboden utvecklades till snabbköp tog Harry saken i egna händer. Med hjälp av ett strykjärn och ren entusiasm, började han tillverka etiketthållare och utrustning för varuexponering i sin källare i Borlänge. Hans uppfinningar och manuellt tillverkade lösningar slog snabbt igenom eftersom de markant underlättade varuexponeringen och ökade försäljningen.

På 90-talet blev Harrys familjeägda företag globalt när hans barnbarn Lis och hennes man Anders tog över företaget. Tillsammans med sitt team växte verksamheten genom att förvärva nya kunder och expandera till nya platser runt om i världen. Deras entreprenörsanda som gjorde HL Display till det ledande företag som det är idag finns fortfarande i högsta grad kvar i bolagets arbetskultur. 

Efter årtionden av framgångsrika innovationer tar vi med oss vår entreprenörsanda in i nästa epok. Vår passion för detaljhandeln gör oss fokuserade på marknadens förändrade behov. Vi förutser och anpassar oss alltid för att uppfinna funktionella och hållbara lösningar. Det är så vi inspirerar och skapar en bättre shoppingupplevelse för människor över hela världen.