ICA-Kvantum_Liljeholmen-2018_001.jpg

Läs mer om våra butiksfärdiga lösningar

Våra produkter är designade att hålla för slitaget i butiksmiljön

Många butiker står inför samma återkommande frågor, till exempel: Hur kommunicerar vi effektivt i butiken och hur hjälper vi kunderna att hitta i gångarna? Hur håller vi ordning och reda i hyllorna och säkerställer att de är välfyllda hela tiden? Hur påverkar vi kundernas impulsköp? Hur skapar vi en inspirerande butiksmiljö som gör att kunderna återvänder till butiken om och om igen?

För att hjälpa våra kunder att hantera alla dessa frågor har vi utvecklat ett brett sortiment av butiksfärdiga lösningar - hyllkommunikation, frammatningssystem, digitala skärmar, varuexponeringssystem för färskvaror och mycket mer. Läs om våra produktkategorier för att få mer information.