HL-Sustainable-Choice-003.jpg

Bedriftsansvar

HL Display har en lang historie når det gjelder bærekraftig utvikling. Vi aksepterer og respekterer vårt ansvar for alle våre interessenter og følger tydelige regler og retningslinjer for å sikre fortsatt verdiskaping.

Styringssystemer

Ansvarlig produksjon betyr at vi driver fabrikkene på en effektiv og miljømessig ansvarlig måte. HL Display jobber hardt for å forbedre sitt miljøarbeid kontinuerlig ved å samsvare med policyer og standarder, redusere miljøpåvirkningen til produksjonen og arbeide med etiske leverandører. Selskapets styringssystemer og policyer for kvalitet, arbeid og atferd sørger for minimalt med avfall og de høyeste sikkerhetsstandarder under produksjonen.

  • ISO-sertifisering

    HL Display samsvarer med miljøstyringsstandardene SS-EN ISO 9001 og SS-EN ISO 14001, og 75 prosent av produksjonsanleggene er sertifiserte. Fabrikkene i Sundsvall og Suzhou samsvarer også med standarden OHSAS 18001 og våre fabrikker i Gliwice (Polen) og Harlow (UK) er under sertifisering.

  • REACH

    Når vi produserer og finner nye materialer, samsvarer HL Display med REACH, EUs kjemikalielovgivning. Leverandører må også garantere samsvar med alle gjeldende miljølover og signere en skriftlig kontrakt vedrørende REACH.

  • Energiforbruk

    Vannforbruket er en del av produksjonsprosessen ved kjøling av ekstruderte og sprøytestøpte plastprodukter. HL Displays fabrikk i Gliwice, Polen, bruker et lukket kjølevannssystem for å redusere vannforbruket, og vi er i gang med arbeidet for å redusere vannforbruket betydelig på fabrikken i Sundsvall i Sverige.

HL Sustainable Choice

I 2017 ble 90,2 % av alt plastavfall fra selskapets produksjonsanlegg resirkulert. HL Displays mål er å bruke plast fra egen produksjon i tillegg til resirkulert plast fra eksterne kilder til å produsere nye produkter. I tillegg tilbyr vi nå også produkter laget med biobasert plast i stedet for oljebasert plast og vår ambisjon er å tilby et bærekraftig alternativ for 1/3 av vår portefølje vår innen slutten av 2019. Vi tilbyr nå produkter

Disse nye produksjonsfremskrittene har bragt selskapet ett skritt nærmere å redusere miljøpåvirkningen av plastavfall. Les mer om HL Sustainable choice.

Sustainable-choice for-web.jpg

Samfunnsansvar

HL Display verdsetter og respekterer våre handelspartnere over hele verden og jobber kontinuerlig for å fremme de høyeste etiske standarder. Etterhvert som selskapet ekspanderte og ble virksomme i Asia, Europa og på andre kontinenter, ble våre virksomhetsstandarder hevet for å tilpasse oss til hver enkelt region.

HL Display har vært medlem av United Nations Global Compact siden 2010. FNs grunnleggende verdier og ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon har vært en integrert del av selskapets strategi, kultur og daglige drift.

En fremdriftsrapport som publiseres årlig av HL Display er en viktig del av selskapets forpliktelse til FNs Global Compact. Som markedsledere etterstreber vi ikke bare å være i samsvar med gjeldende lovgivning når det gjelder Global Reporting Initiative (GRI), men setter standarden som en pålitelig partner for forretningsforbindelser.

Work_at_HL-Display_05.jpg

Økonomisk ansvar

HL Display har forpliktet seg til å oppnå bærekraft, lønnsomhet og langsiktig vekst ved å ta i bruk etisk forretningspraksis og ansvarlig handel. Mesteparten av den økonomiske verdien som genereres av HL Display distribueres til selskapets interessenter, inkludert leverandører, ansatte, eiere og långivere. Selskapet overholder lokale skattelover i alle land vi er virksomme i.

Etiske retningslinjer

HL Displays etiske retningslinjer viser selskapets sterke posisjon mot korrupsjon, det sikrer at ansatte og interessenter utøver ærlighet, integritet og ansvarlighet. Med nulltoleranse for bestikkelser, utpressing og korrupsjon, streng overholdelse av regelverkskrav og en tredjeparts varslertjeneste, definerer de etiske retningslinjene tydelig de grunnleggende prinsippene som alle representanter for selskapet skal følge.

HL Display er en likestillingsarbeidsgiver og overholder sin egen Policy for bedriftsansvar (CR Policy) som definerer hvordan selskapet skal operere. Selskapet tilbyr en sikker og utviklende arbeidsplass for ansatte ved å respektere de ansattes rett til kollektive forhandlinger og oppmuntrer til deltakelse i fagforeninger.

Strikt etterlevelse av selskapets Policy for bedriftsansvar forventes av selskapets leverandører som er pålagt å signere en innkjøpspolicy som inneholder krav og informasjon relatert til menneskerettigheter, arbeid og anti-korrupsjon. HL Displays representanter besøker leverandørene jevnlig for å overvåke overholdelse av miljøspørsmål.