The better shopping experience

IMG_0626.jpg

Løsninger for sekundære plasseringer

Sekundære plasseringer er et effektivt verktøy for å fremme synlighet og gradvis økende salg, spesielt i impulskategorier.

Når de plasseres i områder med høy trafikk eller i krysseksponeringskategorier, kan sekundære plasseringer fremme bevissthet for både nye eller sesongbaserte produkter og etablerte varemerker. De gjør også sortimentsendringer i løpet av dagen mulig når kundene behov endres fra lunsj til middag.