The better shopping experience

Data_policy_HL-Display_001.jpg

HL Displays personvernerklæring

HL Display samler inn og behandler persondata, hovedsakelig om ansatte, men også om kundekontakter og kontaktpersoner hos leverandører. Ved behandling av persondata, tar vi hensyn til personbeskyttelse og personvern til hver enkelt person og dennes informasjon.

Vi jobber grundig i henhold til selskapsspesifikke policyer, retningslinjer og juridiske forpliktelser. Vi overholder eksisterende lovbestemmelser vedrørende beskyttelse av persondata og holder oss oppdatert på eventuelle endringer i lovbestemmelser. Det er viktig for oss at du kan stole på oss når det gjelder deling av dine persondata med oss og vi tar ansvar for å sikre ditt personvern.

Beskyttelse

Persondata er beskyttet mot ødeleggelse, endring og spredning. Vi bruker systemer som vi legger til beskyttelse på i henhold til beste praksis og egnet beskyttelse relatert til sensitiviteten til den persondataen vi behandler.

Ditt personvern

I henhold til våre formelle policyer, sørger HL Display for personvern for hver enkelt individ. Vi samler bare inn og behandler persondata som er nødvendig for det spesifikke og forhåndsdefinerte formålet. Vi kommer til å være transparente om behandlingen av persondata og om dine rettigheter som datasubjekt før innsamling av persondataen. Vi har også rutiner på plass for å sørge for at dine rettigheter som datasubjekt i henhold til retningslinjer er oppfylt.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål om behandlingen av dine persondata. Send en e-post til følgende adresse: privacy@hl-display.com