The better shopping experience

Sustainable_choice_KTH_HL-Display_027.jpg

Tidligere var bioplast science fiction, nå er det virkelighet

HL samarbeidet med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, og IVL, Svenska Miljöinstitutet, for å utvikle produkter laget av biobaserte materialer for å redusere bruken av fossilbasert plast i HLs produkter.

Vi møtte Rosana Moriana Torro som ledet arbeidet ved KTH for å snakke mer om det siste innen bioplast og hvorfor vi må redusere vår avhengighet av fossilbaserte materialer.

Rosana, hva var det som fikk deg interessert i alternative materialer?

Jeg ble tidlig interessert i biobaserte og biologisk nedbrytbare materialer som et alternativ til vanlig plast. Jeg blir inspirert av hvordan naturen fungerer og mener at vi må lære at det. Kan vi for eksempel bruke biomaterialer til å lage plast som ikke bare har mindre innvirkning på miljøet, men også fungerer bedre enn vanlig plast? Måten naturen kombinerer ulike forbindelser på for å skape materialer gjør det mulig å skape solide og konkurransedyktige produkter med spesifikke funksjoner som er uavhengige av miljøfaktorer. Men i 2001 virket konkurransekraftig biobasert og biologisk nedbrytbar plast som en fantasi.

Hvorfor er biobasert plast viktig?

Vi må slutte å være avhengige av fossilbasert plast. Havet er i ferd med å fylles med plastavfall som ikke brytes ned og plast fyller opp søppelfyllingene som lekker drivhusgasser og væsker som forurenser vannet vårt. Vi må gjøre noe med dette og den eneste måten å få til dette på er fjerne oss fra klassisk fossilbasert plast.

Hvordan kan vi bruke tradisjonell plast på en mer bærekraftig måte?

Vi må sørge for at vi resirkulerer så mye vi kan. Slik kan vi redusere bruken av nye materialer - jo mindre olje vi utvinner fra bakken jo bedre. Med vi må innse at dette bare er en midlertidig løsning. Vi utsetter bare problemet, til slutt må vi fremdeles håndtere det.

Hva er fordelene med bioplast?

Bioplast er laget av fornybare ressurser som sukkerrør eller til og med tre. Det betyr at vi kan unngå utslipp av de fleste drivhusgassene og på slutten av levetiden sin er mye bioplast biologisk nedbrytbar - fra naturen og tilbake til naturen.

Hvordan kan vi fremskynde overgangen til bioplast?

Vi har kommet langt siden 2001, og i dag har vi bioplast som kan konkurrere med tradisjonell plast når det gjelder ytelse. Men det er fortsatt tidlig og det pågår mye spennende forskning. Vi er nå på et stadium der vi trenger pionerer, selskaper som begynner å erstatte tradisjonell plast med bioplast fordi med økt etterspørsel vil investeringer i forskning, materialutvikling og infrastruktur følge etter. Og dette vil føre til oppdagelse av ny biobasert plast med spesifikke egenskaper som kan være et reelt alternativ for spesifikke bruksområder.

Hva er det neste vi kan forvente oss når det gjelder materialutvikling?

Vi har allerede den nødvendige tekniske kunnskapen til å utnytte gjenværende biomasse for å utvinne polymerer av furukongler, furunåler, skall, strå og annet biomasseavfall som har lav bruksverdi. Men videre forskning er nødvendig før disse materialene kan behandles og tilbys i kommersiell skala.

Hvordan er det å samarbeide med bransjen som forsker?

Akademia og bransjen må samarbeide for å utvikle produkter som kan få en positiv innvirkning på miljøet og oppfylle behov i markedet. Det handler om å kombinere tre pilarer: kunnskap om akademia, behovene til bransjen og realitetene i bioplastsektoren.

Arbeidet med HL Display er et godt eksempel på dette: Jeg bidro til å identifisere en bioplast som fungerer i ekstruderingsprosessen, og jeg utførte også en rekke laboratorietester av det endelige produktet for å sørge for at det oppfyller HLs høye kvalitetsstandarder. Det har vært en spennende reise som har gitt meg muligheten til å dele min akademiske kunnskap med fantastiske fagfolk for å finne en spesifikk reell løsning. Denne typen samarbeid er nødvendig for å overføre forskningskunnskap til det virkelige markedet. Vi trenger flere selskaper som HL Display for å komme oss ut av laboratoriet og tidsskriftsartikler til aksjonærer og samfunnet.

Og resultatene?

For meg er det svært tilfredsstillende at vi klarte å utvikle et produkt som er nå tilgjengelig på markedet. Vi har vist at bioplast kan være konkurransedyktig. Da jeg startet karrieren min var bioplast science fiction, nå er det en realitet.