Auchan_NEXT_France_HL-Display_2019_015.jpg

Bättre shoppingupplevelse via automatisering av tidskrävande rutiner.

Kundens upplevelse av butiken sker med alla sinnen, inte minst visuellt. Därför är det viktigt att säkerställa att butiken har effektiva rutiner och hjälpmedel för automatisering av varor i hyllorna. Vilket både säkrar butikens genomförande och spar arbetstimmar.

Butiker och varumärken har mycket att ta hänsyn till idag. Utbudet av varor och kategorier är större än någonsin och kunden har många olika valmöjligheter på marknaden.

Sida vid sida med den växande e-handeln behöver de fysiska butikerna vara självkritiska och säkerställa att de fortsättningsvis är attraktiva för kunderna. Med ett växande antal köpkanaler behöver framtidens butiker göra investeringar i teknologi och utveckling av sina digitala gränssnitt. 

När det nu är möjligt att shoppa var och när man önskar blir en tur till butiken något som verkligen ska vara värt besöket. Att erbjuda kampanjvaror och låga priser lockar kunder till butiken men kan vara en utmaning i konkurrensen med renodlade lågprisbutiker. 

Shoppingupplevelsen i sig kan bli en anledning till butiksbesöket

För att förtjäna kundens besök behöver butiken hitta kunderbjudanden som driver trafik och skapar lojalitet. Att bara sälja varor är inte tillräckligt. I konkurrens med e-handeln blir shoppingupplevelsen en allt viktigare parameter för den traditionella handeln.

Med hjälp av inspirerande färskvaruexponeringar, relevanta erbjudanden, färdiglagad mat och överfyllda deli diskar konkurrerar den fysiska butiken med visuella upplevelser som e-handeln saknar. 

God service, expertis och rådgivning, kanske till och med matlagningskurser med kunnig personal är några av flera kreativa sätt för butiken att interagera med kunderna och erbjuda en extra positiv upplevelse. Genom satsningar inom vissa inspirerande produktkategorier kan butiken bygga kundrelationer och driva trafik samt öka sin försäljning.   

Tidsbesparingar genom automatisering

Butiker som väljer att göra investeringar med automatiserande lösningar för tidskrävande och dagliga manuella rutiner kommer kunna garantera en bättre shoppingupplevelse. För att lyckas behöver man ta hjälp av de exponeringssystem som finns på marknaden och som gör det tidskrävande arbetet med varuplock enklare. Istället för att lägga resurser på repetitiva arbetsmoment kan mycket av det manuella arbetet i butik riktas mot andra uppgifter som gör skillnad ut mot kund och som på sikt genererar försäljning och avkastning på investeringen.  

Upp till 45% av det manuella arbetet i butik är relaterat till påfyllning och frontning av varor vid hyllan (Oliver Wyman, 2019). För att frigöra dessa resurser behöver butiken investera i system som möjliggör automatisk frontning, automatiska prisuppdateringar och att underlätta vid varupåfyllnad och uppdateringar i planogram. Genom att följa först-in-först-ut principen och säkra en hög fyllnadsgrad i hyllan kan de automatiserande exponeringssystemen reducera det manuella arbetet med upp till 40% (HL research in test stores, via Nielsen, 2015).

Investeringen i automatiserande butikssystem är ett effektivt sätt att driva en kategori och säkerställa genomförandet med välfyllda hyllor och varuexponeringar.  

Bli en del av revolutionen inom retail

Eftersom marknaden utvecklas ständigt inom retail är det nödvändigt att som butik vara öppen för förändringar och att göra anpassningar efter kundernas behov. För att bibehålla och öka sina marknadsandelar behöver butikschefer och ägare skapa ny inspiration och upplevelser. Här spelar automatisering en viktig roll för att frigöra resurser som kan läggas på annat som driver kundupplevelse och tillväxt i butik.