merchandising_solutions_for_fresh_finland_2018.jpg

Försäljningen av frukt & grönt har ökat med mer än 10%

Ytterligare ett exempel på framgång med Sigma™ inom frukt & grönt


Handlare behöver ideligen hitta nya lösningar för att driva traffik till sina butiker och få kunden att välja att göra sina inköp i butik istället för via den växande näthandeln. Hur butiken väljer att presentera sitt Frukt & grönterbjudandet är inget undantag. Med support från HL kan butiken maximera möjligheten att både bibehålla befintliga kunder och vinna ytterligare förtroende på marknaden. 

Mer fokus riktas även mot att, parallellt med arbetet med ökad försäljning, minska matsvinn och avfall från förbrukade produkter. K-Supermarket i Valtari, Finland har visat att handlaren kan uppnå alla tre mål samtidigt: inspirera kunden, sälja mer och samtidigt minska matsvinnet. 

7 veckor efter att K-Supermarket installerat Sigma™ noterade butiken en försäljningsökning med över 10%. Sedan installationen 2017 har butiken inte bara märkt av tydligt ökad försäljning inom frukt & grönt utan även ett minskat svinn.

“Vi har valt det här fantastiska nya systemet för våra kylar med hyllor som lämpar sig bra för vårt färska frukt & gröntsortiment” säger butiksägaren, Tero Turkia. “Tidigare var det alltid utmaningar inom kategorin men tack vare Sigma™ har vi ett system som är bra och underlättar vår drift”.

Sigma™ skapar förutsättningar för en inspirerande och fräsch kundupplevelse samtidigt som butiken inte behöver lagerhålla för mycket varor, vilket i sin tur innebär besparingar då färre varor förstörs och behöver slängas.

"Resultatet är framgångsrikt eftersom vi tydligt märker att produkterna håller bättre och färre varor behöver slängas. Nu säljer vi mer och har samtidigt mindre svinn” konstaterar Tero.

Innovativa exponeringslösningar på K-Supermarket Valtari, Finland