Ben&Jerrys_STUDIO_Sweden_HL-Display_2019_021.jpg

En enkel och hållbar exponeringslösning för hyllan

En hållbar exponeringslösning som förbättrar intrycket i hyllan och driver försäljning

HL fick i uppdrag att tillsammans med Ben & Jerry utveckla en hållbar exponeringslösning för glass i fryshyllan i syfte att förbättra visuella intrycket och driva försäljning. Tråget som är tillverkad av biomaterial från förnybara resurser underlättar för kunder som ska hitta sin favoritsmak bland förpackningarna. 

Butiken har dagliga utmaningar när det gäller varuexponeringar för att säkra produktens placering och hyllplats samt för att undvika ett rörigt intryck. Ben & Jerry kontaktade HL för att hitta en ny lösning till fryshyllan. HLs nordiska designteam föreslog ett antal olika kreativa lösningar och prototyper där projektet  slutligen landade i det nu lanserade nya hållbara tråget med inspirerande och vägledande kommunikation.  

“Vi önskade en displaylösning som kunde vägleda kunden och underlätta för personalen vid varupåfyllnad”, förklarar Ben & Jerry’s Category & Channel Development Manager, Charlotta Milleding. “Överlag behövde vi säkra att trågen passade frysskåpen och att installationen var relativt smidig. HL föreslog en designlösning som passade perfekt.”

 

Minskar påverkan av plastavfall 

Ben & Jerry efterfrågade ett hållbart material för sina glassförpackningar som ett led i att minska deras miljöpåverkan. Sustainable Choice bioplast som är tillverkat av material från majs och sockerrör är ett bra alternativ till konventionella oljebaserade plastmaterial. 

“Vi måste begränsa vårt generella beroende av fossila resurser," säger Charlotta. “Genom att utveckla de nya trågen i biomaterial från förnybara resurser, tar vi vårt ansvar i rätt riktning." 

Problemlösning med smart design

Sveriges Försäljningschef Mattias Samuelsson förklarar, “På HL är vi beroende av att ställa frågor: Vilka är kundens utmaningar och varför?, vårt arbete är sedan att komma fram till förslag och möjliga lösningar. Baserat på vår breda kunskap om trender inom retail och kategoriinsikter kan vi specialisera oss på att utveckla nya koncept eller uppdatera befintliga försäljningslösningar.”

Under konceptutvecklingsarbetet tog designteamet hänsyn till ett flertal faktorer som exempelvis rätt materialval för låga temperaturer i en frys. Andra faktorer som möjlighet att stapla varor vid påfyllnad var också viktigt för ett gott visuellt intryck och även för att effektivisera arbetet i butik.  Lösningen behövde även vara så pass inspirerande att den passar ihop med Ben & Jerrys populära varumärkesprofil. 

Nu är ca 1000 av dessa tråg installerade i butiker runt om i Sverige. 

“Vi är säkra på att denna nya lösning kommer förbättra intrycket av exponeringen, spara mer tid o energi i butiken och även generera en försäljningsökning vid lansering. ” sammanfattar Charlotta.

Ben&Jerrys_COOP_Zinkensdamm_Stockholm_HL-Display_2019_008.jpg
Ben&Jerrys_COOP_Zinkensdamm_Stockholm_HL-Display_2019_015.jpg